Hvordan får jeg ægtefællebidrag og hvor meget?

Hvis du skal separeres eller skilles, kan du fremsætte krav om at få tillagt ægtefællebidrag fra din tidligere ægtefælle. Læs her under hvilket betingelser.

Hvordan får jeg ægtefællebidrag?

Når man er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Forsømmer den ene ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, kan du anmode Familieretshuset om at pålægge din ægtefælle at betale bidrag.

Den som skal separeres eller skilles, kan fremsætte krav om at få tillagt ægtefællebidrag fra sin tidligere ægtefælle. Dette kan ske på følgende måde:

  • I er enige om, at der skal betales bidrag, og hvor længe dette skal vare.
  • Ved uenighed, kan den, der kræver bidrag, anmode Familieretshuset om at træffe afgørelse om bidraget. Er parterne ikke enige i Familierethusets afgørelse, kan parterne bede om at få sagen sendt til retten. Her vil en dommer afgøre endeligt, om du kan få ægtefællebidrag og hvor længe

Når der skal træffes afgørelse om, hvorvidt der skal betales bidrag, er der flere forhold, der spiller ind på afgørelsen, nemlig:

  • Hvor længe I har været gift, men også hvor længe I har boet sammen, før I indgik ægteskab
  • Man ser også på, om den, der kræver bidrag, har et behov for bidrag eller har en tilstrækkelig indtægt til at klare sig selv
  • Endelig ser man på om den, der i givet fald skal betale, har en indtægt af en sådan størrelse, der gør det muligt at betale bidrag. 

Bidragets længde vil meget sjælden overstige 10 år og normalt blive bestemt ud fra ægteskabets længde og bidragsmodtagers behov.

Bidragets størrelse

Når det er afgjort, at der skal betales bidrag, og parterne ikke er enige om bidragets størrelse, er det Familieretshuset, der bestemmer, hvor stort bidraget skal være pr. måned. Som udgangspunkt, vil den der skal have bidrag få fastsat bidragets størrelse til 0 kr., såfremt denne har en indtægt på cirka 350.000 kr./år.

Hvis den, der skal betale bidrag, har en indtægt mindre end cirka 350.000 kr./år, vil bidraget også blive sat til 0 kr.

Hvis man flytter sammen med en ny kæreste/ægtefælle vil bidraget også ofte sættes til 0 kr. også selv om den nye partner ikke forsøger en.

Sker der ændringer i indkomsten, kan man søge Familieretshuset om igen at vurdere bidragets størrelse.

Husk, at den der betaler bidrag, har skattemæssigt fradrag for dette. Den, der modtager bidrag, skal indtægtsføre dette.

Ud over bidrag efter skilsmisse/separation kan man også søge om bidrag i den periode, der går, fra man søger om separation/skilsmisse, til man opnår denne. Det kaldes også § 56 bidrag. Man kan få det, hvis den anden ægtefælle ikke opfylder sin pligt til af forsøge ægtefællen. Her skal man være opmærksom på, at man alene får fra ansøgningstidspunktet, så man skal ikke vente for længe med at søge.

Artiklen er revideret 19. november 2021

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.