Hvad skal du gøre, når der sker et dødsfald?

Et meget hyppigt spørgsmål er, hvad du som efterladt skal gøre i tilfælde af et dødsfald – Herunder hvilke myndigheder, du selv skal kontakte.

Hvordan får skifteretten besked om dødsfaldet?

Når en nærtstående afgår ved døden, er det første rent praktiske, du gør, at kontakte bedemanden og aftale de nærmere forhold omkring begravelsen.

Bedemanden giver herefter besked om dødsfaldet til sognepræsten, som igen giver besked videre til skifteretten i den retskreds, hvor afdøde boede.

Når skifteretten modtager en meddelelse om et dødsfald, indhenter de oplysninger fra Personregistret om, hvorvidt afdøde efterlod sig ægtefælle og børn og om, hvorvidt der eventuelt er oprettet et notartestamente.

Det kan imidlertid være hensigtsmæssigt at søge råd hos en dødsboadvokat inden skifteretten udleverer boet. Dødsboadvokaten vil kunne hjælpe med at afklare, hvordan dødsboet bør behandles – skal boet behandles som boudlæg, ægtefælleudlæg, skal du som ægtefælle hensidde i uskiftet bo eller skal boet skiftes?

Du kan også bede advokaten om at rette henvendelse til skifteretten. Så behøver du ikke at møde i skifteretten, og du vil typisk opnå, at boet bliver udleveret lidt hurtigere.

Før boet er udleveret, er det ikke muligt at råde i nogen henseende over boets midler.

Hvilke oplysninger skal du medbringe til advokaten?

For at afklare arveforholdene, dvs. hvem der skal arve, skal advokaten bruge følgende dokumenter, hvis de findes:

 • Testamente
 • Adoptionspapirer
 • Skilsmissepapirer
 • Ægtepagt
 • Det er ligeledes en fordel, hvis du afleverer navne og adresser på alle kendte arvinger/legatarer i dødsboet til advokaten.

For at få klarhed over afdødes økonomi, skal advokaten endvidere bruge følgende dokumenter:

 • Afdødes sidste årsopgørelse, forskudsopgørelse og eventuelt årsregnskab
 • Oversigt over bankkonti, bankgæld og værdipapirbeholdning, pantsætninger
 • Eventuelle kautionsforpligtelser
 • Ejendomsvurdering
 • Sidste terminsopgørelser fra panthavere
 • PBS-oversigt fra det sidste kvartal
 • Registreringsattest på bil og lignende
 • Forsikringspolice på hus, indbo, bil m.m.
 • Oplysning om særlige ejendele, båd, campingvogn, skibsanparter, vindmølleanparter m.v.
 • Oplysning om livsforsikring, kapital- og ratepension og lignende
 • Bilag vedrørende begravelse

Du medbringer blot de af dokumenterne, du er i besiddelse af. Resten indhenter advokaten efter mødet.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.