Hjælp med skatteret?

Der er mange ting at tage stilling til, hvis du har fået en skattesag ”på halsen” eller er i tvivl om din retsstilling inden for skatteområdet. Derfor kan det være en god ide at få hjælp fra en skatteadvokat.

Alle stifter bekendtskab med SKAT på et eller andet tidspunkt, da både private, erhvervsdrivende, selskaber m.v. skal betale skat.

Mange oplever, at den eneste kontakt til SKAT er selvangivelsen, og for de fleste er denne ukompliceret, da SKAT allerede har de nødvendige oplysninger i kraft af indberetninger fra arbejdsgivere, banker osv.

Men så nemt er det ikke altid.

SKAT kan i og uden forbindelse med selvangivelsen bede dig sende yderligere materiale for at kunne undersøge nogle forhold vedrørende din skattemæssige situation. Det kan også være, at SKAT allerede har undersøgt din situation og på den baggrund ønsker at ændre din indkomstopgørelse. Uanset hvad bliver mange bekymrede og ønsker at få skattefaglig bistand, når de bliver kontaktet af SKAT.

Rådgivning i skatteret

Din skatteadvokat kan hjælpe dig med rådgivning og besvare eller imødegå SKATs henvendelse samt i øvrigt bistå dig med sagen, f.eks. deltage i møder med SKAT.

I den sammenhæng skal du være opmærksom på, at der kan ydes godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i forbindelse med klage til Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten og skatteankenævnet samt i forskellige andre sager. Hvis du vinder sagen mod SKAT eller får medhold i overvejende grad, ydes godtgørelsen med 100%. Hvis du ikke får medhold eller medhold i mindre grad, udgør godtgørelsen 50%.

Din skatteadvokat kan også hjælpe dig, hvis du ønsker at få en bindende forhåndstilkendegivelse fra SKAT angående et forhold, hvor du er i tvivl om din retsstilling og har brug for vished, så du kan indrette dig i tillid til, at SKAT ikke vil sætte spørgsmålstegn ved de dispositioner, som er beskrevet i forespørgslen til SKAT.

SKAT håndterer også flytning til udland, gaveafgiftsberegning, ”forskerskatteordningen”, m.v., og der er derfor uanede muligheder for at stå i en situation, hvor der er behov for hjælp fra en skatteadvokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.