Bobestyrerbo

Hvad betyder det at boet behandles af en bobestyrer?

At dødsboet behandles som bobestyrer-bo medfører, at boet enten behandles af en af skifteretten udpeget autoriseret bobestyrer eller af en af afdøde i testamente anført bobestyrer.

En autoriseret bobestyrer er en erfaren dødsboadvokat, der udpeges af skifteretten. Du kan på www.domstol.dk se hvem, der er autoriserede bobestyrere i din retskreds.

En testamentsudpeget bobestyrer behøver ikke nødvendigvis at være advokat, men vil i langt de fleste tilfælde være det. Det kan f.eks. være en advokat, som afdøde har brugt gennem en længere årrække, eller en advokat, som har et særligt kendskab til afdødes formueforhold, og som afdøde derfor har tillid til, vil behandle boet hensigtsmæssigt.

Retsafgift og advokathonorar

Retsafgiften ved en bobestyrerbehandling er som i private skifter 1.500 kr., og, hvis boets nettoformue overstiger 1,5 mio. kr., opkræves yderligere en afgift på 9.000 kr.

Advokathonoraret for behandlingen af et dødsbo er typisk det samme, hvad enten advokaten berigtiger boet som bobestyrer eller som advokat for de privatskiftende arvinger. Tal forud for dødsbobehandlingen med din dødsboadvokat herom.

I forbindelse med boets afslutning vil der blive udarbejdet en såkaldt boopgørelse, hvori beskrives, hvad der er sket fra dødsfaldet og til boets afslutning

Bobestyrerens opgaver

Bobestyreren vil typisk indlede dødsbobehandlingen med et indledende møde med boets arvinger. Der opnås på mødet en afklaring af dødsboets forventede forløb/afslutning.

Bobestyrer vil gennem dødsbobehandlingen løbende orientere arvingerne om alle væsentlige beslutninger.

Straks efter proklamafristen er udløbet vil bobestyrer indsende en åbningsstatus til skifteret og Skat. Du vil som arving/kreditor modtage kopi heraf. En åbningsstatus er en formueopgørelse pr. dødsdagen.

I forbindelse med boets afslutning vil der blive udarbejdet en såkaldt boopgørelse, hvori beskrives, hvad der er sket fra dødsfaldet og til boets afslutning.

Den seneste skæringsdag, der kan anvendes i boopgørelsen, er 2 årsdagen for dødsfaldet. Medfører boets forhold, at boet ikke kan opgøres endeligt senest pr. 2 års dagen, skal bobestyreren give skifteretten meddelelse herom samt nærmere redegøre for baggrunden. Skifteretten kan herefter bestemme, at skæringsdatoen udskydes.

Boopgørelsen skal senest 2 måneder efter skæringsdagen fremlægges til godkendelse på et afsluttende bomøde, til hvilket alle arvinger/kreditorer vil blive indkaldt.

Artiklen er revideret 19. november 2021.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.