Fremtidsfuldmagter brochure fra Ret&Råd Advokater

Fremtidsfuldmagter

Hvem varetager dine interesser, når du ikke selv kan?

For mange medfører sygdom og mental svækkelse, at det kan være svært eller ligefrem umuligt at varetage egne interesser. Kan du ikke varetage dine egne interesser, er det nødvendigt, at der er indsat en værge, der kan handle på vegne af dig.

En værge kan udpeges af Familieretshuset, men da dette er en lang og administrativt tung proces, og da du ikke selv har indflydelse på, hvem der bliver udpeget som din værge, anbefaler vi, at du i stedet opretter en såkaldt fremtidsfuldmagt.

Hent brochuren: Fremtidsfuldmagter

Udfyld formularen nedenfor for at hente brochuren.
Navn
*
E-mail
*
Postnummer
*
Telefon