Legepladser og grundejerforeninger

Grundejerforeninger, ejerforeninger og andelsboligforeninger opretter ofte legepladser på deres fællesarealer. Der gælder særlige krav til legepladsernes indretning, som er skærpede hvis de må anses for offentlige legepladser.

De enkelte kommuner nøjes ofte med nogle enkelte topmoderne legepladser, der har en virkelig høj standard. Dette gør at der kan være mangel på legepladser, især i kommuner med stor afstand mellem bebyggelsen.

Få kommunale legepladser gør, at stadig mange grundejerforeninger, ejerforeninger og andelsboligforeninger etablerer egne legepladser. I den forbindelse er ikke alle foreninger opmærksomme på, hvilket krav der stilles til legepladsers indretning, vedligeholdelse, tilsyn samt forsikringsmæssige forhold.

På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk findes der en grundig orientering om hvilke regler der gælder for indretning af legepladser til offentlig og privat brug.

Bestemmelserne der er gældende er forskellige, alt efter om en legeplads er offentlig eller privat.
Offentligt tilgængelige legepladser skal udføres og dimensioneres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt således, at risikoen for at brugeren pådrager sig en personskade minimeres.

Man skal som forening være opmærksom på, at en offentlig tilgængelig legeplads er en legeplads, hvor offentligheden i almindelighed har adgang, det vil sige en legeplads man kan gå ind på, uanset om man bor i foreningen. Det er kommunen, der bestemmer om en legeplads er offentlig eller privat, man skal derfor altid rette henvendelse til kommunen, hvis man som forening ønsker at indrette en legeplads. Når der er tale om en privat legeplads er der krav om at legepladsen skal være CE-mærket, dette er ikke et krav til offentlige pegepladser. Tillige er der et sikkerhedskrav der påbyder for private legepladser, om at de skal overholde DS/EN 71-serien.

CE-mærket der er påsat af fabrikanten sikre at enhederne overholder en række krav ifht. Sundhed, sikkerhed og miljø. Kravene er harmoniseret i EU regi.

SIK vurderer legepladsens sikkerhed ud fra produktloven der implementerer de gældende stanarder på områder og implementerer EU’s markedsovervågningsforordning eller EU’s legetøjsdirektiv. 

Når en legeplads betragtes som offentlig, skal kommunen behandle sagen som en sædvanlig byggesag med deraf følgende krav til indretning og udformning.

Når en legeplads anses for at være offentligt skal legeredskaberne følge de ikke-harmoniserede EU-standarder:
• DS/EN 1176-serien, Legepladsredskaber
• DS/EN 1177, Stødabsorberende legepladsunderlag – Metoder til bestemmelse af støddæmpning

Det er vigtigt at notere sig at ældre legepladser ikke nødvendigvis lever op til de Europæiske standarder. Dette er ikke ensbetydende med at legepladsen er farlig. Men legepladsejeren bør være opmærksom på dette og få foretaget en inspection og en sikkerhedsvurdering af legepladsen.

Foreningerne må også være opmærksomme på, at de er ansvarlige for at undgå, at deres enkelte medlemmer kommer til at hæfte personligt for de eventuelle erstatningskrav, der måtte blive rejst af brugere der kommer til skade på legepladserne. Foreningerne bør afdække risikoen ved at tegne en ansvarsforsikring og samtidig bør grundejerforeningens bestyrelse også afdække deres ansvar som bestyrelsesmedlemmer ved at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

Så der er meget at tænke på når en legeplads skal etableres.

Artiklen er oprindeligt bragt 22. maj 2017.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.