Husk hus- og bygningsforsikring, når du skal bygge hus!

Skal du bygge hus, er det vigtigt at tegne en hus- og bygningsforsikring straks, når du køber byggegrund eller et gammelt hus til nedrivning. Hvis ikke risiker du at stå uden forsikring til retshjælp tvister mod entreprenører om fejl, mangler og betalinger. I værste tilfælde kan det betyde, at du må opgive dit krav eller selv betale uanset at entreprenørens krav er både urimelige og uberettiget.

Det er almindeligt at tegne forsikring med retshjæpsdækning både for privatpersoner og for erhvervsdrivende. For privatpersoner er retshjælpsforsikringen omfattet af familie- og indboforsikringen, mens erhvervsdrivende skal tegne særskilt forsikring med dækning til retshjælp. Familie- og indboforsikringen og erhvervsforsikringen dækker som udgangspunkt ikke tvister om fast ejendom. Vi har eksempler på sager der har måttet opgives pga. unødvendig manglende retshjælpsdækning.

Familie- og indboforsikringer dækker ikke tvistigheder for den sikrede som ejer eller tidligere ejer af ejendom eller bruger af ejendom. Retshjælp til tvister om fast ejendom skal dækkes af en hus- og bygningsforsikring. 

Erhvervsforsikringer dækker sædvanligvis ikke tvister, hvor sikrede er part som ejer eller bruger af fast ejendom, medmindre denne overvejende anvendes i den sikredes virksomhed. 

En hus- og bygningsforsikring giver retshjælp til tvister vedrørende den faste ejendom dvs. tvister om hus, carport, udhus, haveanlæg og grund. Forsikringen dækker omkostningerne til tvister, hvor søgsmålsgrunden indtræder i perioden fra forsikringens ikrafttræden og indtil dens ophør. Søgsmålsgrunden anses for indtrådt på tidspunktet for den væsentligste årsag til tvisten.

Ved nybygninger og ombygninger dækker hus- og bygningsforsikringen normalt omkostningerne til retssager, syn og skøn og advokat, hvis du skulle blive uenig med dine håndværkere om fejl, mangler og betalinger.

Ved større ombygninger om nybygninger bør bygherrerne ud over hus- og bygningsforsikringer tegne entreprise- og all-risk forsikringer til dækning af fysiske skader og ansvar for entreprenøren. Forsikringen skal tegnes før byggeriets start. Forsikringerne dækker fra byggeriets start til aflevering eller ibrugtagning.

Så galt kan det gå, hvis bygherrer undlader at tegne hus- og bygningsforsikring

Vi har hos Ret&Råd Advokater eksempler på bygherrer, der unødvendigt ikke har tegnet hus- og bygningsforsikringer ved nybyggeri og ikke har retshjælp til tvister mod entreprenører om fejl, mangler og betalinger, hvor omkostningerne til tvisten er så betydelige, at bygherrerne har måttet opgive deres krav eller selv har måttet betale for konflikterne uanset at entreprenørernes krav er både urimelige og uberettigede. Det kan f.eks. være om store uberettigede ekstrabetalinger.

Hus- og bygningsforsikringer skal tegnes straks ved køb af byggegrund eller efter køb af gammelt hus til nedrivning for opførelse af nyt, selvom det virker ligegyldigt. Man risikerer ellers at stå uden forsikring til retshjælp.

Entreprenører skal tilsvarende tegne erhvervsforsikringer med retshjælp ellers risikerer de at stå uden forsikringsdækning for sagsomkostninger til advokat, syn og skøn og andre retsomkostninger ved bygherrernes uberettigede og urimelige nægtelse af at betale og godkende udførte arbejder. Vi har eksempler på entreprenører som har måttet opgive endda meget store tilgodehavender selvom bygherrernes krav var både urimelige og uberettigede.

Til gengæld har vi med stor succes ført mange retssager, voldgiftssager og gennemført syn og skøn både for bygherrer og entreprenører for deres berettigede krav og rettigheder, hvor de har retshjælp til sagsomkostningerne. 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.