Enkeltmandsvirksomhed

Hvad vil det sige at have en enkeltmandsvirksomhed? Overvejer du at starte en enkeltmandsvirksomhed bistår vores advokater med gode råd.

Ejerforhold

En enkeltmandsvirksomhed har en ejer. Ejeren er en fysisk person.

Ledelse

Der er ingen lovkrav om en enkeltmandsvirksomheds ledelse. Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed træffer du alle beslutninger om virksomheden og handler på virksomhedens vegne.

Hæftelse

En enkeltmandsvirksomhed er identisk med sin ejer. Virksomhedens rettigheder og forpligtelser er ejerens. Ejeren hæfter for, at enkeltmandsvirksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre, og du gør det med hele din formue.

Startkapital

Der er ikke krav om, at der skal indskydes en minimumskapital i en enkeltmandsvirksomhed. Du kan starte en enkeltmandsvirksomhed uden at indskyde en krone. Du skal dog have kapital til rådighed til at drive virksomheden og svare enhver sit.

Bogføring og årsrapport

En enkeltmandsvirksomhed skal bogføre efter bogføringsloven, men skal ikke indsende årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Oplysninger om virksomhedens økonomi kan holdes hemmelige for offentligheden.

Skat

En enkeltmandsvirksomhed beskattes efter ejerens valg enten under:

  • Personskattereglerne – hvor indkomsten beskattes som personlig indkomst 
  • Virksomhedsordningen – hvor renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst, og overskuddet opspares i virksomheden mod at betale en foreløbig skat eller 
  • Kapitalafkastordningen – der giver nogle af virksomhedsordningens fordele. 

Start af enkeltmandsvirksomhed

Det er nemt at starte en enkeltmandsvirksomhed – du kan på Erhvervsstyrelsens hjemmeside på WebReg starte virksomheden online.

Love og regler

Der findes ingen lov for enkeltmandsvirksomheder. De regler der gælder for enkeltmandsvirksomheder, findes i forskellige love såsom lov om erhvervsdrivende virksomheder (firmanavn), bogføringsloven, årsregnskabsloven, virksomhedsskatteloven (virksomheds- og kapitalafkastordning), mindstekravsbekendtgørelsen (skatteregnskab).

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.