Hvordan er det lige med officielle helligdage og særlige fridage?

I løbet af en almindelig arbejdsuge arbejder de fleste lønmodtagere 5 hverdage, mens lørdage og søndage er hviledage. Derudover har alle lønmodtagere i hen-hold til Ferieloven ret til at afholde 5 ugers betalt ferie om året. Endelig er der dage, som har status af helligdage. Det er dage, hvor lønmodta-geren har ret til betalt frihed, med mindre andet er aftalt. På engelsk har man betegnelsen ”Public Holidays” altså ”officielle feriedage”, men i Danmark har de officielle helligdage altid fulgt folkekirkens helligdage.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt advokat Dorthe Westerdahl, Advokaterne Ret&Råd København , på telefon 69 66 30 24 eller e-mail: dwe@ret-raad.dk.

Officielle fridage

 

De officielle helligdage i Danmark er:

 • Nytårsdag
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • Påskedag
 • 2. påskedag
 • Store Bededag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • Pinsedag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag
 • 2. juledag

Da helligdagene falder forskelligt hvert år, betyder det også, at nogle gange falder de pågældende helligdage i weekenden. Det udløser ikke kompensation til lønmodtageren uden særlig aftale.

Juleaftensdag og nytårsaftensdag

Er ikke officielle helligdage, men ifølge langt de fleste overenskomster og private ansættelsesaftaler er disse to dage gjort til betalte fridage.

Arbejdernes internationale kampdag, den 1. maj er hellere ikke en helligdag, men der har igennem den sidste hundrede år været tradition for, at mange arbejdere den da holdt fri og gik i optog med røde faner.

Grundlovsdagen, den 5. juni var så til gengæld den dag de fleste funktionærer holdt fri – eventuelt først fra kl 12,00.

En betingelse for betalt frihed de ovennævnte dage er også i dette tilfælde, at det er aftalt via en overenskomst eller i den individuelle aftale.  Hvis intet er aftalt, er det derfor en helt almindelig arbejdsdag.

Varslede lukkedage

Mange virksomheder har i dag aftalt med deres ansatte, at virksomheden holder lukket fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, ligesom en del virksomheder holder lukket hverdagene mellem jul og nytår. Da der her ikke er tale om helligdage, vil den ansatte typisk skulle bruge feriedage på disse varslede lukkedage.