Hvad sker der, når man skal i fogedretten?

Hvis man ikke kan betale, hvad man skylder, ender sagerne ofte i fogedretten.

Når man har mistet overblikket over sin gæld og ikke længere kan betale på den, ender sagen ofte i retten.

Der er ikke noget, der hedder gældsfængsel, men det er alligevel vigtigt at være forberedt på, hvad der kan ske, hvis man bliver indkaldt til at møde i fogedretten.

Kun det offentlige kan tilbageholde lønnen

I fogedretten skal man under strafansvar udtale sig om sine økonomiske forhold, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at man skal tale sandt og oplyse om alt, hvad man ejer og har.

Kun det offentlige har ret til at tilbageholde i lønnen, men hvis ejer noget af værdi, kan kreditorerne foretage et såkaldt udlæg i dette. Der bliver derved givet pant i tingen til kreditorerne, som har mulighed for at sælge eller realistere denne, hvis man ikke overholder en afdragsordning.

Vi har rigtig mange sager, hvor vi hjælper med at få overblik over den økonomiske situation og med at forsøge at få en fornuftig ordning med kreditorerne, ofte i form af en akkord eller en gældssanering, og herunder rådgiver og hjælper vi også i forbindelse med møder i fogedretten, hvor der kan være mange spørgsmål.

Man kan altid ringe til os i Ret&Råd København og få en drøftelse af ens situation, hvis man er blevet indkaldt til fogedretten eller på anden måde står i en uoverskuelig økonomisk situation.