Håbløs gæld

Hvad gør man hvis man har håbløs gæld?

Der kan være mange forskellige årsager til, at man pludselig står med en håbløs gæld. Det kan være pga. en tvangsauktion, skilsmisse eller et mislykket erhvervseventyr. Eller det kan være pga. sygdom eller spillelidenskab. Det kan dog også blot være pga. overforbrug eller lignende.

Uanset hvad årsagen til gælden måtte være, har man behov for rådgivning om, hvordan man bedst forholder sig i den konkrete situation, og hvordan man evt. kommer ud af gælden.

Ofte skubber man problemerne foran sig ved blot at tage mere og mere overarbejde eller ved at låne flere og flere penge til at betale den gamle gæld med – men på et tidspunkt er man nødt til sige stop.

Det er i den forbindelse en god ide at kontakte en advokat, som er specialist i gældssaneringer, og som kan vejlede en, før man går ned med flaget.

Advokaten kan ved at gennemgå sagen finde ud af, hvad man skal gøre.

Gældssanering eller frivillig ordning med kreditorer

Nogle vil have mulighed for at søge en gældssanering gennem skifteretten eller Sø- og Handelsretten. Der er dog rimelig skrappe betingelser for dette, herunder til årsagen og tidspunktet for gældens opståen.

Opfylder man ikke disse betingelser, vil advokaten hjælpe med at søge en frivillig ordning med kreditorerne, enten i form af en akkordordning eller en moratorieordning.

Advokaten vil her overtage kontakten til kreditorerne, så man ikke selv bliver presset af kreditorerne til ofte at foretage nogle forkerte beslutninger, hvorved bemærkes, at det er meget vigtigt at ligestille kreditorerne. Herved får man også en meget bedre nattesøvn, da man blot kan sige til kreditorerne, at de skal kontakte advokaten.

Man får rådgivning om, hvad der vil ske i fogedretten, når sagen sendes dertil, samt hvad det betyder, at sagen anmeldes til RKI.

En drøftelse om sagen hos advokaten er gratis, og advokaten vil under denne drøftelse vejlede i, hvad der vil ske fremover i sagen.

Til mødet bør man medbringe seneste årsopgørelse for sig selv og evt. ægtefælle/samlever, seneste 3 lønsedler, budget over indtægter og udgifter, liste over kreditorer samt et af de seneste breve fra hver kreditor.