Ret&Råd Advokater Hinnerup Ret&Råd Advokater Hinnerup

Ret&Råd Hinnerup

Bogøvej 15 8382 Hinnerup

E-mail: hinnerup@ret-raad.dk Telefon: +45 87 64 11 11 Sikker e-mail: F: (+45) 86 91 17 00

Kontorinformation

Advokat i Hinnerup

Ret&Råd Hinnerup beliggende i Favrskov kommune er et serviceorienteret advokatfirma, der bygger på en bred, juridisk viden i konstant udvikling.

Ret&Råd Hinnerup blev etableret i 1977 og er gennem årene udviklet med høj specialisering på erhvervsrådgivning, familieret og handel med fast ejendom.

Åbningstider: Mandag-torsdag: 08:30-16:00 Fredag: 08:30-15:00

Vores seneste blogs

Udenlandske ægteskaber – hvad skal jeg være opmærksom på?

Vi lever i en globaliseret tid, og det betyder af gode grunde, at stadig flere mennesker forelsker sig i og gifter sig med hinanden på tværs af statsborgerskaber og landegrænser, og det betyder, at mange bosætter sig i andre lande end det land, som de er statsborgere i eller det de blev gift i.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Kan jeg blive opsagt, hvis jeg bliver syg?

Sygdom kan man jo ikke ”gøre for”, og det er derfor såkaldt lovligt forfald, hvis du bliver syg og ikke kan udføre dit arbejde. Til gengæld har du pligt til at meddele din arbejdsgiveren, at du er syg. Du er dog ikke forpligtet til at fortælle, hvad du fejler, og heller ikke pligt til på eget initiativ at indsende en lægeerklæring.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Aftaler omkring børn skal udformes med stor omhu

Når et par går hver til sit, fortsætter den fælles forældremyndighed over børn uanset forældrenes brud. Forældrene kan dog aftale, at kun én af dem fremover skal have forældremyndigheden. Langt de fleste fortsætter med at have forældremyndigheden fælles. Ved uenighed skal der rettes henvendelse til Statsforvaltningen, der forsøger at hjælpe forældre til enighed. Lykkes det ikke, oversendes sagen til retten.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

5 ting du skal være opmærksom på, når du indgår en lejeaftale

Det kan være lidt af en udfordring at finde en lejebolig i forbindelse med studiestart, og det gælder om at holde hovedet koldt, så du ikke går i en fælde, og mister penge når du søger en bolig.
Af Inge Lindeer Købermægler

Separat kloakering – har det noget med mig og min bolig at gøre?

I henhold til Miljølovens § 30 og spildevandsvejledningen (punkt 5.5.2) kan kommunerne kræve, at spildevand fra husholdning og regnvand skal løbe i hver sin kloakledning, og at grundejerne selv skal afholde udgift forbundet hermed for arbejdet på egen grund.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Nye krav til boligkøbernes økonomi

1. november 2015 trådte boligmarkedets nye 5% regel i kraft, og fra da af skulle alle boligkøbere selv finansiere fem procent af boligprisen. Initiativet blev taget for at lægge en dæmper på de stigende priser på boligmarkedet i storbyerne og dermed et forsøg på at forebygge en ny boligboble i Danmark.
Af Inge Lindeer Købermægler

Gaver og jura

En gave er i henhold til juridisk ordbog defineret som, ”det forhold at, giveren overfører en økonomisk fordel til modtageren, som udslag af gavmildhed”. Det vil blandt andet sige, at der ikke forventes at blive ydet nogen modydelse.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Uvildig boligrådgivning?

Når du køber bolig, skal du være opmærksom på de professionelle aktørers interesse i handlens gennemførelse – er de uvildige eller skal de sælge en vare?
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Ejerbolig eller andelsbolig – hvad skal jeg vælge?

Er du én af de mange, der står over for et boligkøb og har svært ved at beslutte om, det skal være en ejerbolig eller en andelsbolig, så kan det ekstremt lave renteniveau, vi ser for tiden, måske være med til at afgøre dit valg.
Af Inge Lindeer Købermægler

Sameje – når to eller flere ejer et aktiv sammen

Hvis to eller flere personer ejer et aktiv sammen, taler man juridisk set om ”et sameje”. Det er for så vidt uden betydning, hvilken relation ejerne har til hinanden - om de er ægtefæller, samlevende, søskende, børn/forældre, kollegaer, venner eller fremmede – det er stadig et sameje. I praksis etableres samejer i alle disse kategorier, men det mest udbredte er utvivlsomt ægtefællers sameje om familiens bolig. Samejer etableres i det hele taget typisk om fast ejendom og virksomhed, men kan også være om en bil, båd eller andre forbrugsgoder.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Er boligkøberne ladt i stikken efter 1. januar 2015?

Med den nye ejendomsmæglerlov må boligkøberne forberede sig på, at der sker ændringer i de salgsopstillinger og boligannoncer, som vi er vant til at se. Efter 1. januar, hvor de nye regler træder i kraft, er ejendomsmæglerne nemlig ikke forpligtet til at oplyse, hvad det kan koste at finansiere et køb af boligen eller, hvad de faktiske forbrugsudgifter beløber sig til. De ændrede regler ser dermed umiddelbart ud til at gøre det lidt sværere at være boligkøber, men faktisk er reglerne lavet for at fjerne enhver tvivl om, hvem ejendomsmægleren egentlig repræsenterer.
Af Inge Lindeer Købermægler

Vær opmærksom på standardvilkårene i købsaftalen!

I en købsaftale er der standardvilkår, som bliver en del af aftalerne mellem køber og sælger, en del af disse vilkår er identiske med hvad der følger af lovgivningen, herunder ”Lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom”. I denne lov findes bl.a. reglerne om, at en sælger kan blive ansvarsfri for mangler ved bygningens fysiske tilstand, når køber har modtaget en tilstandsrapport, elsynsrapport, ejerskifteforsikringstilbud samt tilbud om betaling af halvdelen af præmien på en ejerskifteforsikring.
Af Inge Lindeer Købermægler

Helårsboliger som sommerhuse

En ændring i boligreguleringsloven, giver kommunerne mulighed for at tillade, at en helårsbolig benyttes som fritidsbolig eller en såkaldt flexbolig. Dermed får interesserede købere nye muligheder for at få et fristed på landet - og med håndværkerfradraget kan man oven i købet få fradrag til renoveringen.
Af Inge Lindeer Købermægler

Forslag til lov ændring af landbrugsloven

Ændringen af landbrugsloven er en del af den aftale om Grøn Vækst, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået i 2009, og som ifølge lovforslaget skal sikre, at et højt niveau af miljø-, natur- og klimabeskyttelse går hånd i hånd med en moderne og konkurrencedygtig landbrugs- og fødevareproduktion.
Af Niels Søndergaard Advokat (L)

Byggeloven er ændret

Formålet med lovændringen er at mindske energiforbruget i nye og eksisterende bygninger.
Af Inge Lindeer Købermægler
Af Inge Lindeer Købermægler

Energimærkning – nye pligter for udlejere, ejerforeninger og andelsboligforeninger.

Udlejere, ejerforeninger og andelsboligforeninger skal være opmærksomme på, at der er kommet skærpede regler til energimærkning efter 1. juli 2012.
Af Inge Lindeer Købermægler

Fra bopælspligt til beboelsespligt

Landbrugsloven er blevet ændret, så folk, der køber en landbrugsejendom under 30 hektarer, ikke længere er tvunget til at have bopæl på stedet. Nu skal de kun sørge for, at nogen bor på gården. Dette kan fx ske ved at leje ejendommen ud.
Af Niels Søndergaard Advokat (L)
STOR ros til Ret&Råd Hinnerup
Deres håndtering af huskøb og skilsmisse har været til fem stjerner. En særlig tak til Inge Lindeer, som må være en fabelagtig ressource for afdelingen - jeg tror ikke, at jeg før er stødt på et mere dedikeret og dygtigt menneske. Der er styr på det og altid med smil og overskud. Sådan skal det gøres! Vi ses igen Ret&Råd.

Tina Hee

Uovertruffen service
Super god seriøs og grundig behandling af mit boligsalg. Specielt Inge Lindeer som var virkelig skarp og havde styr på sagerne. Kan varmt anbefales!

En advokat, der ville os det bedste

Det var vigtigt for os at have rådgiver, som ikke alene havde den tekniske indsigt, men også den rigtige attitude, da vi skulle købe bolig. Og med Kirstens varme og glade væsen, har vi følt os som enekunder. Hun har altid haft tid til os og behandlet os med den største respekt.

Kirsten Skodborg, du er den bedste!

De nye husejere, Martin og Trine