Forældremyndighed, bopæl og samvær

Når I er gift, er I fælles om forældremyndigheden over jeres barn eller børn. Ugifte samlevende skal som udgangspunkt underskrive en ansvars- og omsorgserklæring eller en anden aftale om fælles forældremyndighed. Dog hænder det, at parterne ikke kan blive enige om beslutningerne – og hvad gør du så?

Hvadenten I er gift eller ugifte samlevende, så fortsætter det fælles ansvar ved seperation, skilsmisse eller ophævelse af samlivet. Det kan være vanskeligt at gennemskue hvad du skal være opmærksom på i denne situation – for hvad betyder en delt fælles forældremyndighed egentligt?

Du er som forælder forpligtet til at drage omsorg for barnet og træffe beslutninger på vegne af vedkommende. Ved fælles forældermyndighed skal der træffes beslutning med den anden forælder – også selvom man ikke længere er sammen.

Det gælder bl.a.:

  • Værgemål
  • Væsentlig medicinsk behandling
  • Skolevalg
  • Pas
  • Skolefritidsordning
  • mm.

Hvis det ikke er muligt at nå til enighed med din tidligere partner, er det en god idé at få råd og vejledning af en advokat. Vores erfarne advokater har hjulpet mange mennesker med at nå til enighed og en fælles forståelse for hinanden og barnets behov.

Forældremyndighed – hvem får den?

Ved skilsmisse eller seperation har parterne som udgangspunkt stadig fælles forældremyndighed. Hvis den ene part ønsker fuld forældremyndighed, skal man kontakte Familieretten, der indkalder begge forældre til et møde. Her skal I nå til enighed om forældremyndighed. Hvis det er umuligt at nå frem til en aftale I begge kan stå inden for, så skal sagen for retten, hvor en dommer vil afgøre, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte eller ophæves.

Bopælsforælder – hvad betyder det?

Ved fælles forældermyndighed skal I også nå til enighed om, hvor barnet skal bo fremadrettet. Den forælder bliver såkaldt bopælsforælder. Barnet kan bo hos begge forælder, og vil derfor dele status som bopælsforælder samt skal børne- og ungeydelsen deles ligeligt. Hvis den ene part ønsker at være den eneste bopælsforældre skal Familieretten kontaktes. Herefter bliver begge parter indkaldt til møde for at nå til enighed. Lykkedes det ikke, vil sagen komme for retten.