Erstatning og forsikring

Har du været ude for en ulykke? Så er det sandsynligt at du har krav på erstatning. Tiden efter en ulykke handler for de tilskadekomne først og fremmest om at komme på højkant og få det bedre. De færreste tænker på krav om erstatning.

Alene det at rejse en erstatning kan være kompliceret og uoverskuelig – hvor skal man starte, hvor skal man henvende sig, hvem skal egentlig betale for erstatningen? Er det en anden person, der er skyld i ulykken, er det skadevolder, der skal betale. Derimod er det arbejdsgiver der skal betale erstatning, hvis det er sket i din arbejdstid. Hvis det drejer sig om en patientsag, er det Patientklagenævnet du skal have fat i.

Faldet på en isglat sti?

Gled du på stien, da du gik tur med hunden? Faldt du på cykel på vej på arbejde? Eller er du kommet til skade ved en anden form for udefrakommen faktor? Det vigtigste er at du hurtigt søger læge, der kan journalisere og registrere din skade. Dernæst bør du tage billeder af ulykkesstedet, og evt. indhente vidner, så du kan bevise hvordan skaden er sket.

Arbejdsskader

Hvis du har været ude for en ulykke ifbm. dit arbejde, er det arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring, der dækker erstatning – også selvom ulykke ikke er sket i direkte forbindelse med dit arbejde. Det kan blandt andet omhandle tab af arbejdsevne, udgifter til sygebehandling og genoptræning, godtgørelse til efterladte og meget andet. Det er din arbejdergivers pligt at melde ulykke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring senest 9 dage efter ulykke har fundet sted. Sker det ikke kan du selv melde skaden inden for 1 år.

Patientskader

Indimellem hænder det, at der sker fejl i behandlingen af patienter. Hvis det sker for dig, har du krav på erstatning. Her er det igen vigtigt at kunne dokumentere skadens omfang og ikke mindst behandlingsforløbet.

Din lokale advokat i Viborg

Når skaden er sket kan det være svært at overskue et eventutel erstatningsforløb mod forsikringsselskaber efterfølgende. Fælles for alle kampe er at det ofte viser sig at være kampen værd – også selvom at en kontant erstatning kan virke som et ringe plaster på en eventuel alvorlig skade.
Derfor er det altid en god idé at lade sig rådføre og vejlede af dygtige og erfarne advokater, som kan vurdere graden af dine gener, opgøre erstatningskravet og stille krav mod skadevolder eller denne forsikringsselskab. Vi hjælper dig fra start til slut.

Kontakt os allerede i dag til en uforpligtende og indledende snak om en eventuel sag og erstatning. Du kan sende os en mail med en kort beskrivelse af din sag: viborg@ret-raad.dk, eller kontakte os via telefon: 97 95 18 33.