Boligudlejning og erhvervsudlejning

Det er ikke nemt at finde ud af reglerne for boligudlejning. Små fejl kan koste dig dyrt, og det er aldrig rart. Loven vedrørende erhvervslejemål er mere fri, men det er ikke ensbetydende med at det er lettere at lave aftaler eller at udarbejde en lejekontrakt.

Det er i mange henseender en god idé at lade sig rådføre af en advokat, og ingen undtagelse når det gælder bolig- og erhvervsudlejning. Som advokat i Viborg har vi et stort kendskab til markedet i og omkring byen. Vi kender reglerne for bolig- og erhvervsudlejning, og kan derfor rådgive dig, når du skal udarbejde lejekontrakten og sikre at du ikke ender i en uholdbar og dyr situation.

Boligudlejning i Viborg og omegn

Der er som udgangspunkt aftalefrihed mellem lejer og udlejer. Dog er der flere krav i lejeloven, der er ufravigelig og som du skal overholde:

  • Mangler ved det lejede
  • Vedligeholdelse af lejemålet
  • Lejeren brug af det lejede
  • Husleje, varmebetaling mm.
  • Ophævelse af lejemål pga. misligholdelse
  • og meget andet…

I alle aspekter af boligudlejning er der ufravigelige krav, hvorfor det er en god idé at lade sig rådføre af en advokat med erfaring på området.

Erhvervsudlejning i Viborg og omegn

I erhvervslejeloven er der ganske få ufravigelig krav, men det betyder ikke, at du kan undgå at nærstudere erhvervslejeloven. Det er vigtigt at kende konsekvenserne af lejekontrakten, og hvilke muligheder der er for at lave en fornuftig kontrakt. Derfor vil vi hos Ret&Råd Advokater i Viborg gerne hjælpe dig med at udfærdige en kontrakt, der stemmer overens med reglerne, dine krav og lejers ønsker.

Uenig med din lejer eller udlejer?

Fra tid til anden hænder det, at der opstår uenighed mellem lejer og udlejer. Det kan give store økonomiske vanskeligheder og konsekvenser. Vores advokater kan give dig kompetent og professionel rådgivning, inden sagen går i hårdknude. Derfor er det vigtigt at du kontakte os, så snart stridighederne opstår. I værste fald kan du miste retten til at gøre indsigelser.

Hvis du har spørgsmål eller andet, så tøv ikke med at kontakte os. Send en mail til: viborg@ret-raad.dk eller ring på telefon: 97 95 18 33.  Lad os tage et uforpligtende kig på din sag.