Bistands- eller forsvarsadvokat

Har du været udsat for en forbrydelse – eller har du begået én – så har du ret til juridisk hjælp. Ret&Råd Advokater i Viborg hjælper dig under din sag, og sørger for at du får den erstatning, du eventuel har krav på.

Bistandsadvokat i Viborg

En bistandsadvokat hjælper dig, der har været offer for en forbrydelse. Det er forskelligt, om du får tilbudt en beskikket advokat uden at bede om det eller om du selv skal anmode om at få én. Hvis der er tale om voldtægt eller anden seksualforbrydelse, som du har været udsat for, får du som udgangspunkt tilknyttet en bistandsadvokat. Det er dig, der bestemmer om du vil tale med én eller ej, og om den du får tildelt er den du ønsker. Du har nemlig ret til at anmode om en anden bistandsadvokat, hvis du ønsker dette.

Som advokat i Viborg har vi et naturligt kendskab til mange sager i området, og derigennem et indgående kendskab til de procedure der følger med. Vi er din – og kun din – advokat under hele forløbet fra efterforskningen af sagen over en eventuel retssag til at rejse erstatningskrav mod forbryderen.

Forsvarsadvokat i Viborg

En forsvarsadvokat hjælper, hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag. Her er det vigtigt, at du hurtigt anmoder politiet om en forsvarsadvokat, så du kan få overblik over dine rettigheder og rådgivning under sagen. Retten beslutter om du kan få beskikket en advokat. Det er også retten der afgøre, hvem du får beskikket, med mindre du anmoder om en specifik advokat.

Vores advokater hos Ret&Råd Advokater i Viborg har mange års erfaring som forsvarsadvokater, og rådgiver også dig før, under og efter retssagen. Vi sørger altid at få sagen afgjort hurtigst muligt og med det bedst mulige udfald for dig.

Salærets størrelse bestemmes af retten. Hvis du bliver kendt skyldig i sagen, kan du blive dømt til at betale sagsomkostningerne.

Jo før, jo bedre – kontakt Ret&Råd i Viborg

Uanset om du er tiltalt for en forbrydelse eller har været offer for én, så er det vigtigt, at du hurtigt får fat i en advokat, der kan hjælpe dig gennem sagens forløb.

Kontakt os til en uforpligtende snak og drøftelse af din sag. Send os en mail viborg@ret-raad.dk eller ring på tlf. 97 95 18 33. Vi hjælper dig videre med din sag.