Stram likviditet – hvad gør en virksomhed?

Erhvervsadvokater tilbyder hjælp med finansiering, omstrukturering og inddrivelse til bedre likviditet.

Enhver, der driver virksomhed ved, at der i perioder kan være udfordringer med tilstrækkelig likviditet. Det er i sig selv ikke slemt at være likviditetspresset. Men det er meget slemt at være helt alene, hvis man er det. Alt for mange virksomheder er ikke omgivet af kompetente rådgivere.  

Ved at danne en tæt relation til en erhvervsadvokat, så vil du opleve, at din virksomhed har kort afstand til god rådgivning og hurtig rådgivning. Når der er likviditetsvanskeligheder, er tiden meget afgørende faktor.

Hovedstadsregionens Erhvervshus har et ekspertpanel, hvor Ret&Råd Nordsjælland i mange år har været forankret. Erfaringer derfra er ofte de samme.

Virksomheder, der er udfordret likviditetsmæssigt, kommer for sent ud af busken og beder for sent om et rådgivningsforløb.

Advisory board

En anden tilgang til hjælp i situationen er at etablere et advisory board. Et advisory board fungerer langt hen ad vejen som en bestyrelse, men er ikke en del af vedtægterne og etableres alene for at understøtte den daglig ledelse. Men mindre kan også gøre det. En fast relation til en erhvervsadvokat sikrer, at der er kort vej til kompetent juridisk og økonomisk rådgivning.

En god erhvervsadvokat har også mange forbindelser og derigennem mange finansieringsmuligheder for virksomheder, hvor likviditetsproblemerne er reelle uden dog at afspejle, at driften som sådan ikke kan føres med overskud. Til gengæld kan en erhvervsadvokat også hjælpe, hvis virksomheden skal forsvarligt afvikles.

Erhvervsadvokaten kan også i nogle tilfælde ændre perspektivet på, hvilke muligheder der er for at hjælpe en virksomhed med likviditetsproblemer. En erhvervsadvokat har typisk gode forbindelser i pengeinstitutter og kan være med til at belyse, om det kunne være muligt at forandre eller forbedre bankengagementet.

Sale and Lease Back

Der kan også være mulighed for at gennemføre en ”Sale and Lease Back” transaktion, hvor en virksomhed afstår driftsmateriel og leaser det tilbage med henblik på at forbedre likviditetssituationen.

Det kan fx gælde en bilpark, hos en håndværksvirksomhed, som måske over kassekreditten har finansieret sine biler. Denne virksomhed kan i stedet sælge bilerne og lease dem tilbage, hvilket vil frigøre kapital, hvorved selskabet og virksomheden måske igen kan blive manøvredygtig.

Endelig er det ofte sådan, at virksomhedens debitorer ikke bliver mødt af den korrekte løsning i forhold til inddrivelse af udeståender. Opgaven ligger måske hos en bogholder, og i så fald har det ikke nødvendigvis den rigtige prioritet.

For at optimere inddrivelsesprocessen kan alternativt laves en inkassoinddrivelsesaftale, hvor virksomheden alene sender en eller to rykkere debitoren, hvorefter indkrævningen overgår til et professionelt system, som sørger for inddrivelsen. Det kan afkorte den tid, som debitorerne er om at betale, og dette kan i sig selv medføre en betydelig likviditetsforbedring, som nogle gange svarer til én månedsomsætning. Omsætter en virksomhed fx 12 mio. kr. om året, så vil alene forbedringen af inddrivelsen kunne bibringe 1 mio. kr. i forbedret likviditet. Dette kan en advokat fra Ret&Råd hjælpe dig med at iværksætte.

I korthed er rådene til en forbedret likviditet følgende:

  • Vær helt sikker på, hvilke problemer du har, hvis likviditeten er utilstrækkelig.
  • Har du den rigtige rådgiver?
  • Kan du forbedre bankaftalen?
  • Kan du gennemføre ”Sale and Lease Back?”
  • Kan du forbedre debitorernes betalingstid?

Ret henvendelse til din erhvervsadvokat i Ret&Råd og få en samtale om, hvordan vi kan forbedre din virksomheds likviditet.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.