Hjælp til handicappede

Hjælp til personer med funktionsnedsættelse

Både handicappede børn og voksne kan få hjælp ifølge serviceloven.

Forældre til handicappet barn

Hvis I er forældre til et barn med særlige behov, kan I have ret til:

  • Dækning af merudgifter
  • Aflastning
  • Boligskifte eller –ombygning,
  • Hjælpemidler
  • Hjemmetræning
  • At få dækket tabt arbejdsfortjeneste. 

Reglerne findes i serviceloven.

Voksne handicappede

Voksne handicappede har ret til støtteforanstaltninger fra kommunens side efter serviceloven. Udgangspunktet er, at støtteforanstaltninger skal iværksættes uanset ens indkomst eller formue ud fra det såkaldte kompensationsprincip.

Det kan eventuelt være ret til dækning af merudgifter. Man kan få tilkendt støtte til fx nødvendige praktiske og personlige opgaver i hjemmet efter serviceloven.

Herudover kan man eksempelvis være berettiget til støtte, hvis man har behov for hjælp mv. til udvikling af færdigheder. I visse tilfælde kan man være berettiget til borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning), ligesom der også for voksne handicappede kan blive tale om hjælp til boligindretning eller i særlige tilfælde boligskifte, støtte til bil efter og støtte til hjælpemidler.

Efter serviceloven kan man som voksen også være berettiget til at få dækket nødvendige merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap. Herunder kan der være ret til at få dækket udgifter til f.eks. medicin eller kørsel i forbindelse med uddannelse, arbejde, behandling eller fritid.

I nogle tilfælde har man ret til at få ophold på et bosted. Det kan enten være et midlertidige bosted eller et længerevarende botilbud efter serviceloven.

Forældre til voksne handicappede børn

Når man er forældre til et voksent, handicappet barn, er der fortsat mange spørgsmål at forholde sig til. Man har ret til at lade sit barn bo hjemme og modtage hjælp i hjemmet. I de tilfælde kan der også være mulighed for støtte efter serviceloven, også selv om kommunen vurderer, at det er bedst, lettest eller billigst, at barnet tager ophold i et botilbud.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.