Fri proces i ægteskabssager

Reglerne for fri proces i ægteskabssager afviger fra reglerne om fri proces i øvrige sager

Hvis du og din ægtefælle skal skilles eller separeres og det ikke lykkes jer at blive enige om vilkårene for skilsmissen eller separationen, og sagen derfor skal i retten, har du mulighed for at få fri proces, såfremt du opfylder de økonomiske betingelser.

I disse tilfælde vil vurderingen af de økonomiske betingelser ske ud fra de samme principper som ved enlige, uanset som du har fået en ny samlever eller ej.

Sager om bodeling, dvs. deling af alle ægtefællers aktiver og passiver

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, er der mulighed for at få fri proces til en sag i Skifteretten.

Den fri proces vil medføre, at skifteretten ikke opkræver en sikkerhedsstillelse hos dig for omkostningerne ved boets behandling, inden skiftesagen kan indledes. Den fri proces betyder dog ikke, at du fritages for at betale omkostningerne ved boets behandling ved skiftesagens afslutning, herunder skifteafgift, vurderings-omkostninger og retsafgift i enkelttvister og ved indsigelse mod boopgørelsen. Du vil som udgangspunkt også blive pålagt at betale din andel af udgifterne til skifterettens bobehandler.

Den fri proces betyder heller ikke, at du få beskikket egen advokat. Du kan kun få beskikket egen advokat til Skiftesagen, hvis Skifteretten vurderer, at det ikke er forsvarligt at behandle boet, uden du har advokatbistand.

Hvis sagen om bodeling løses uden at blive sendt i Skifteretten kan du ikke få fri proces. Du skal selv betale udgiften til din egen advokat samt udgift til f.eks. vurderinger og tinglysning.

Det er retten som meddeler fri proces i ægteskabssager.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.