Regitze Nygaard Bruun-Hansen

Advokatfuldmægtig
Thurø Wegener Advokatanpartsselskab Regitze Nygaard Bruun-Hansen, CVR 30 70 31 97
CVR 30 70 31 97

Faglig profil

Jeg er cand.jur. fra Syddansk Universitet i 2019, og har siden 1. februar 2023 været ansat som advokatfuldmægtig hos Ret&Råd Advokater Slagelse og Næstved.

Jeg har en baggrund som fuldmægtig i Udlændingestyrelsens kontor for Indkvarteringsvilkår, og som dommerfuldmægtig ved Retten i Næstved.

Hos Retten i Næstved har jeg primært opnået erfaring inden for skifteretten, herunder bl.a. sager om gældssanering, ægtefælleskifte og konkurs, men har også opnået erfaring fra embedets afdelinger inden for strafferet og fogedret, herunder bl.a. sager om tvangsfuldbyrdelse af samvær og bopæl

Klientkonti

  • Reg.nr. 0570 konto nr. 0001677160, Sydbank A/S, CVR nr. 12626509
  • Reg.nr. 7411 konto nr. 1048331, Jyske Bank A/S, CVR nr. 17616617