Jennie Kastberg

Advokat/Partner


Ret&Råd Sverige V/Ramberg Advokater
Jungmansgatan 12
211 19 Malmø
+46 40 627 07 20

E-mail: jek@ret-raad.dk Mobil: +46 70 324 95 93 Telefon: +46 40 627 07 24 Telefax: +46 40 627 07 30

Faglig profil:

Jag är medlem i Sveriges Advokatsamfund och är verksam inom områdena tvistelösning, bolagsrätt, kommersiella avtal och immaterialrätt. Jag har omfattande erfarenhet av tvister i allmän domstol och företräder såväl svenska som internationella parter inom olika branscher som media och underhållning, detaljhandel, fastighet, tillverkning etc.

Jag skriver regelbundet artiklar inom mina rättsområden och håller regelbundet kurser och föredrag om avtal, bolagsrätt och immaterialrätt.

Jag tog min jur.kand examen från Göteborgs Universitet 2002. Dessförinnan studerade jag immaterialrättsliga fördjupningskurser på Université Aix-Marseille III i Frankrike 2001. Efter min examen arbetade jag på en annan advokatbyrå i Malmö. Sedan 2006 har jag arbetat på Ramberg Advokater och är delägare sedan 2012.