Advokat Lemvig Advokat Lemvig

Ret&Råd Advokater Lemvig

v/ Advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn & Bjerre Havnen 18, 1 7620 Lemvig

E-mail: lemvig@ret-raad.dk Telefon: +45 97 95 18 33 CVR: 32645445

Kontorinformation

Advokat i Lemvig - det handler om at være tryg!

Ret&Råd Lemvig er en del af Advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn & Bjerre, som udover advokatkontoret her i Lemvig også har advokatkontorer i Holstebro og Hurup. 

Vi går meget op i at skabe tætte relationer til vores kunder, da vi ved, at man i de fleste tilfælde først opsøger en advokat, når man skal træffe afgørende beslutninger i livet eller når ”skaden” er sket. Én af vores fornemste opgaver i vores rådgivning er derfor at få vores kunder til at føle sig trygge. Din tryghed i vores rådgivning er allervigtigst for os!

Kontakt os på 97 95 18 33 eller lemvig@ret-raad.dk 

Kontorets advokater arbejder med hver deres specialeområde og dækker tilsammen de fleste områder inden for både privat- og erhvervsretten. 

Nedenfor kan du læse om nogle af de områder, som vi arbejder med.

Ligger din problemstilling uden for en af ovenstående områder, så er vi helt sikkert stadig i stand til at hjælpe dig - både i kraft af det tætte samarbejde vores 3 kontorer i mellem og i kraft af vores medlemsskab af Ret&Råd Advokater, der betyder at vi har dygtige kolleger over hele landet, som vi kan sparre med. Dette betyder, at du altid kan få en velkvalificeret rådgivning hos os uanset, hvad din sag drejer sig om.

Da vi ved at de fleste af vores kunder har en travl hverdag, har vi ikke faste kontortider. Vi forsøger at være fleksible og let tilgængelige og mødes også eventuelt om aftenen eller i weekenden. 

Vi er altid kun en e-mail, et telefonopkald eller en sms væk fra dig. Vi er din lokale advokat i Lemvig og omegn.

Forsikring: Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup

Vores seneste artikler

Selskabsformen IVS er snart fortid

Den 15. oktober 2021 lukker staten alle IVS’er, der ikke er omdannet til ApS. Hvis du endnu ikke har fået omdannet dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, så kan Ret&Råd hjælpe dig. Regeringen besluttede tilbage i 2019, at selskabsformen iværksætterselskab skulle afvikles inden for en to-årig periode. Fristen for afvikling eller omdannelse er derfor den 15. oktober i år.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Konkurs: Hvem, hvad, hvor

Bliv klogere på konkurs, så du er klædt på, hvis det skulle ramme dig eller din virksomhed.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Konkurs - og hva så?

Hvad sker der med kreditorerne, når økonomien er i ruiner? Og hvad gælder, når man har selvstændig virksomhed? Læs om gældssanering i forbindelse med konkurs.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Erhvervslejeaftaler – det skal du være opmærksom på

Erhvervslejeloven bygger i særdeleshed på aftalefrihed, hvilket betyder, at både udlejer og lejer skal tage stilling til en lang række af spørgsmål. Læs mere her.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Ændringer i boligreguleringslovens § 5 gjorde det ikke nemmere at fastsætte lejen

I 2020 kom der ændringer i Boligreguleringslovens § 5. De nye bestemmelser havde til formål at sikre lejere mod boligspekulation, og ændringerne havde også til hensigt at fremme den grønne omstilling med skærpede krav til energimærkningen. Men loven blev sværere at gennemskue, og der er faldgruber, når man skal fastsætte lejen.
Af Niels Bjerre Advokat

Der er forskel på udlejningsejendomme!

Det siges ofte at være en relativ sikker og god investering at sætte sine sparepenge i fast ejendom herunder specielt en boligudlejningsejendom. Dette gælder ikke mindst i krisetider. Det er imidlertid ikke lige meget hvilken ejendom man køber.
Af Preben Bjerre Advokat

Opsigelse af beboelseslejemål til eget brug

Det er almindelig kendt, at man som udlejer af en beboelseslejlighed eller et parcelhus har mulighed for at opsige lejemålet med henblik på eget brug. Dog er der flere forhold som skal være opfyldt, for at udlejer har mulighed for at komme igennem med en opsigelse af lejer.
Af Niels Bjerre Advokat

Vedligeholdelse af lejemål - udlejer eller lejer?

Er det udlejer eller lejer, der skal vedligeholde lejemålet? Eller begge? Det er vigtigt at sætte sig ind i, hvem der skal vedligeholde hvad! Læs om det her, hvor du også kan læse, hvad du skal gøre, hvis udlejer ikke overholder sin vedligeholdelsespligt.
Af Niels Bjerre Advokat

Fordele ved holdingselskaber

Et holdingselskabs primære formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, kaldet driftsvirksomheder, og kan derfor være både et iværksætterselskab, et anpartsselskab eller et aktieselskab. Et holdingselskab er som udgangspunkt ikke momsregistreret og driver heller ikke aktiv driftsvirksomhed.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Mangler du at få udbetalt din løn?

Hvis du mangler at få udbetalt din løn eller bare en del af din løn, så kan du læse mere om her, hvad du kan og bør gøre for at få din løn udbetalt. Det er altid vigtigt, at du reagerer hurtigt, når lønnen ikke kommer ind på din lønkonto, ellers kan du i sidste ende risikere, at du mister din løn!
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Betaler du for meget i husleje?

Hvor meget må din udlejer egentlig kræve i husleje?
Af Niels Bjerre Advokat

Problemer med at få dit depositum tilbage?

Hvad gør du som lejer, hvis der ikke sker tilbagebetaling af depositum efter fraflytning, hvor lejer kan kræve det?
Af Niels Bjerre Advokat

Vil udlejer sælge dit lejemål?

Hvad gør du som lejer, hvis udlejer vil sælge dit lejemål?
Af Niels Bjerre Advokat

Hvad er en skelforretning?

Er to naboer uenige om, hvor skellet mellem deres ejendomme er placeret, så kan hver af parterne anmode om at der gennemføres en skelforretning. I praksis foregår dette ved, at man beder en landinspektør om at foretage en afmærkning af, hvor skellet ligger ifølge matrikelkortet, hvorefter landinspektøren aktuelt kan tage stilling til, om skellet på baggrund af de faktiske forhold har flyttet sig på baggrund af hævd. I sådanne sager er det en god ide, at alliere sig med en advokat for ikke at komme galt afsted, og mange gange dækker forsikringen i øvrigt hele eller det meste af udgiften til skelforretningen herunder også udgiften til advokathjælp.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Nye begrænsninger vedrørende adgangen til fleks- og afdragsfrie lån

Den 01.01.2018 træder nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld i kraft, og disse retningslinjer vil være gældende i hele landet. Den nye model blev annonceret i oktober 2017, hvorefter institutterne har haft tid til at indfase reglerne samt tilpasse deres systemer.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Ejerregistrering ved Erhvervsstyrelsen

Fra den 23.05.2017 har virksomheder haft en forpligtelse til både at registrere oplysninger omkring deres legale- og reelle ejere ved Erhvervsstyrelsen.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Går arven til den, som du havde i tankerne?

Opretter man ikke et testamente fordeles arven efter bestemmelserne i arveloven, og det kan betyde, at arven går til andre en den, som afdøde måske havde tænkt sig skulle arve. Derfor er det altid en god ide, at oprette et testamente, så der tages stilling til fordeling af arven.
Af Niels Bjerre Advokat

Bolighandel uden tilstandsrapport og elinstallationsrapport

Til trods for, hvad mange tror, så er det ikke et krav, at der skal udarbejdes en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. For sælger kan der var en del penge at spare, i hvert fald ved første øjekast. Advokat Jeppe Ravn, Ret&Råd Holstebro forklarer her hvilke risici der er forbundet med at købe eller sælge en ejendom.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Tidsbegrænset udlejning af ejerlejligheder

Hvis du ønsker at udleje din ejerlejlighed, er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er fuldstændig aftalefrihed overfor lejer. Mange bliver overraskede, når de på et senere tidspunkt i lejeforløbet bliver konfronteret med indsigelser fra en utilfreds lejer, der ikke kan acceptere henholdsvis lejeniveauet eller en eventuel tidsbegrænsning i kontrakten.
Af Niels Bjerre Advokat

Er din gamle gæld forældet?

En gæld kan blive så gammel, at den helt automatisk er forældet, hvilket betyder, at din gæld ikke længere eksisterer. Dette er særligt aktuelt at være opmærksom på i år, da det d. 1/1-2018 er 10 år siden, at den ”nye” forældelseslov trådte i kraft. Derfor skal du være særlig opmærksom på ikke at underskrive en skylderklæring, frivillig forlig eller anden aftale om en gammel gæld inden, at du har undersøgt om gælden er forældet.
Af Niels Bjerre Advokat

Kunde- og konkurrenceklausuler efter 1½ år

Den 1. januar 2016 trådte den nye lov om ansættelsesklausuler i kraft. Loven medførte en række væsentlige ændringer for kunde- og konkurrenceklausuler i ansættelsesaftaler. Lovens formål har været at begrænse brugen af ansættelsesklausuler. Hvilken virkning har loven så haft? Det ser vi på nu 1½ år efter at den trådte i kraft
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Et lejeforhold kan ophæves ved misligholdelse – af både udlejer og lejer

En lejeaftale om et lejemål danner sammen med lejelovgivningen i øvrigt rammerne for aftalen mellem udlejer og lejer omkring lejeforholdet. Ved misligholdelse af lejeforholdet, hvad enten det er udlejer eller lejer, der er skyld i misligholdelsen, er det efter omstændighederne muligt at ophæve lejeforholdet.
Af Niels Bjerre Advokat

Det skal du som udlejer være opmærksom på ved lejeres fraflytning fra erhvervslejemål

Når dagen kommer for en lejers fraflytning af dit erhvervslejemål, er det en god idé at have styr på reglerne om lejeres fraflytning. Det kan i sidste ende koste dig mange penge, hvis ikke lejerens fraflytning bliver håndteret efter reglerne. Læs her, hvad du skal have styr på.
Af Niels Bjerre Advokat

7 gode råd til dig, der vil leje din lejlighed ud

Skal du udleje din lejlighed, så er det vigtigt, at du får udarbejdet en lejekontrakt, der tager højde for alle faldgruberne. En dårlig lejekontrakt kan koste dig mange penge. Følger du disse 7 gode råd, er du dog et godt skridt på vejen til at undgå dyre fejl.
Af Niels Bjerre Advokat

Udlejers istandsættelseskrav mod lejer

I forbindelse med lejers fraflytning fra et boliglejemål opstår der jævnligt tvister om omfanget af lejers forpligtelse til at istandsætte lejemålet. Lejers istandsættelsesforpligtelse afhænger bl.a., af hvad parterne har aftalt, og er begrænset af lejelovens ufravigelige regler.
Af Niels Bjerre Advokat

Sov trygt om natten i dit nye hjem

At købe fast ejendom er en af de største økonomiske dispositioner, vi foretager os. Det er derfor vigtigt, at du kender alle vilkår for handlen, når du skal træffe din beslutning om at købe fast ejendom – hvad enten der er tale om et hus, en ejerlejlighed, en andelsbolig eller en erhvervsejendom.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Ændringer til selskabs- og årsregnskabsloven på vej

Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen har netop fremsat et nyt lovforslag der vedrører flere ændringer i selskabs- og årsregnskabsloven. Med lovforslaget følger bl.a. en mulighed for at sende kapitalselskaber til tvangsopløsning, hvis disse ikke opfylder kravet om ejerregistrering.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Har du været udsat for en forbrydelse?

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, så har du ofte krav på at få din egen bistandsadvokat - helt gratis
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Vælg den rigtige entrepriseform

Når du står for at skulle bygge nyt – hvad enten der er tale om et nyt køkken, en ny tilbygning, en ny renovering, et nyt hus, eller måske nye erhvervslokaler – er det vigtigt at vælge den rigtige entrepriseform i samarbejde med din håndværker, således at ansvarsområderne er klar fordelt på forhånd og inden at en potentiel konflikt opstår.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Arealmangler

Når man køber bolig, er det naturligt at ville have det, som man har betalt for. Dette gælder også for arealet af boligen. Hvis arealangivelsen i købsaftalen er større end det faktiske areal, foreligger der arealmangel.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Mangler ved fast ejendom

Investeringen i en fast ejendom er for mange en meget stor investering, og det er derfor afgørende, at der ikke er mangler ved ejendommen, der forrykker de økonomiske forudsætninger man havde til købet.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Refusionsopgørelse

I forbindelse med køb af fast ejendom, skal der, som hovedregel, senest 30 dage efter overtagelsesdagen sædvanligvis udarbejdes en refusionsopgørelse.
Af Niels Bjerre Advokat

Retsfortabende passivitet

Har du fået udført mangelfuldt håndværkerarbejde? Pas på, dit krav kan mistes ved passivitet.
Af Niels Bjerre Advokat

Skøde - Hvad er det?

Ved at få tinglyst et skøde er køber sikret imod sælgers kreditorer og imod forsøg på at sælge boligen igen.
Af Niels Bjerre Advokat

Din privatøkonomi – sådan kommer du af med gælden

Der er rigtig mange, der af den ene eller anden grund er havnet i en situation, hvor gælden er uoverkommelig, og hvor privatøkonomien er helt håbløs. Det kan skyldes mange forskellige ting såsom skilsmisse, sygdom, konkurs, for stort forbrug eller noget helt andet. Fælles er dog, at hverdagen for mange er en kamp at komme igennem, men der er heldigvis for de fleste en vej tilbage på sporet, hvis man kontakter den rigtige rådgiver.
Af Niels Bjerre Advokat

Er du sikker på, at din tidsbegrænsede lejekontrakt holder vand?

Flere oplever på et tidspunkt i deres liv, at de ikke kan sælge deres bolig, og måske allerede har købt en ny bolig og derfor ønsker at udleje den hidtidige bolig indtil, den kan sælges igen. Det kan også være, at man via jobbet midlertidigt skal udstationeres i udlandet, og man derfor gerne vil leje sin bolig ud indtil, man kommer tilbage. Udlejningen af boligen for en begrænset periode er imidlertid ikke uden faldgruber, og er begrundelsen for den tidsbegrænsede udlejning ikke ”god nok” risikerer man, at tidsbegrænsningen tilsidesættes af Retten, og at lejeren får ret til at forblive boende i lejemålet.
Af Niels Bjerre Advokat

Udsættelse af lejer

Hvis en lejer ikke betaler husleje eller lejemålet opsiges af andre årsager, og uden at lejer fraflytter, vil det være nødvendigt at få foretaget en egentlig udsættelse af lejeren.
Af Niels Bjerre Advokat

Hvad gør man, når der er fejl i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten?

Når man køber et hus, hvor sælger har udarbejdet tilstandsrapport og elinstallationsrapport samt tilbudt at betale mindst halvdelen af købers udgift til en ejerskifteforsikring, er sælger som udgangspunkt fri for sit ansvar for eventuelle mangler ved ejendommen i forhold til køberen. Er der mangler ved tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er det som udgangspunkt den byggesagkyndige, som har lavet rapporten, der bærer ansvaret over for køberen.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Hvad kan udlejer stille op, hvis lejer misligholder lejemålet?

Når der indgås en lejeaftale mellem udlejer og lejer om et lejemål, følger der særlige forpligtelser for lejeren i forhold til lejemålet. I mange tilfælde har udlejeren pålagt lejeren at vedligeholde lejemålet indvendigt med pligt til maling, hvidtning og tapetsering af lejemålet samt anden vedligeholdelse af lejemålet.
Af Niels Bjerre Advokat

Hvem skal afgøre uoverensstemmelser i kontrakten?

I erhvervslivet indgås der dagligt et stort antal kontrakter mellem virksomheder omkring leverancer om alt fra lejemål til køb og salg af varer. Disse kontrakter indeholder forpligtelser og rettigheder for hver part. Overholder en part ikke kontrakten, er det kontraktbrud. Er andet ikke aftalt, er det de almindelige domstole, som afgør uoverensstemmelser, men der findes også andre måder at afgøre uoverensstemmelser på.
Af Niels Bjerre Advokat

Håndværkerfradraget gælder også for lejere

De fleste, der har hørt om håndværkerfradraget, ved, at fradraget kan anvendes af boligejere til istandsættelse af boligen således, at man kan få fradrag for en del af arbejdslønnen til håndværkeren. Til gengæld er det ikke alle, der ved, at håndværkerfradraget også er relevant for de mange lejere, der skal have istandsat deres bolig f.eks. i forbindelse med fraflytning.
Af Niels Bjerre Advokat

Lejers betalingsmisligholdelse

Det sker med jævnlige mellemrum, at man som udlejer støder på en lejer, som ikke betaler sin leje eller ikke betaler rettidigt. Udlejers reaktionsmuligheder er herefter afsendelse af påkrav til lejer, og hvis lejebetalingen stadig udebliver, kan udlejer ophæve lejemålet.
Af Niels Bjerre Advokat

Tænk dig om, før du kautionerer for en andens gæld

Det ses ofte i forbindelse med køb af en ejendom, at banken stiller betingelse om, at køberen skal finde en kautionist, for at få bevilliget lånet. Der er imidlertid en række risicis ved at stille kaution over for en andens gæld, som man er nødsaget til at være opmærksom på inden, man tilbyder at være kautionist.
Af Niels Bjerre Advokat

Slut med aftaler om, at medarbejdere skal fratræde stillingen ved det fyldte 70 år

Folketinget har vedtaget at ophæve 70-års-reglen, som har gjort det muligt for virksomheder og medarbejdere at aftale, at medarbejderen skulle fratræde sin stilling, når denne fyldte 70 år. Pr. 1. januar 2016, er en sådan aftale, som udgangspunkt, ikke længere lovlig.
Af Niels Bjerre Advokat

Ændringer i den nye lejelov

Der er med virkning fra d. 1/7-2015 sket en række ændringer i lejeloven, som udlejere skal være særligt opmærksom på. Det drejer sig bl.a. om indflytnings- og fraflytningssyn, istandsættelse ved fraflytning og reguleringen af lejen. Det kan blive en dyr fornøjelse for udlejer, hvis han ikke er opmærksom på de nye ændringer.
Af Niels Bjerre Advokat

Hårde sanktioner ved ulovlig erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse

Erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse uden tilladelse er ikke lovlig, og man risikerer en bødestraf og konfiskation af det økonomiske udbytte, hvis man overtræder loven.
Af Niels Bjerre Advokat

Husk nu at få sendt dine fakturaer ud!

Når du som erhvervsdrivende har udført et stykke arbejde for en kunde, er det en god ide, at du hurtigt sender fakturaen til kunden. Dette skal gerne ske i løbet af nogle få dage. Der er ingen grund til at vente mange dage eller uger med at sende fakturaen ud. Sendes fakturaen hurtigt, reduceres risikoen for at den i sidste ende ikke betales, og det er samtidig med til at forbedre din virksomheds likviditet. Begge punkter er vigtige for din virksomheds økonomi, uanset om virksomheden er stor eller lille.
Af Niels Bjerre Advokat

Klar til gældssanering efter konkurs

Et økonomisk sammenbrud behøver ikke et være indledningen til en lang, usikker periode med håbløs gæld, tilsigelser til fogedretten, RKI registrering  osv.
Af Niels Bjerre Advokat