Ret&Råd Advokater Grenaa Ret&Råd Advokater Grenaa

Ret&Råd Djursland

Østergade 2B 8500 Grenaa

E-mail: djursland@ret-raad.dk Telefon: +45 70 27 84 84 Sikker e-mail: djursland@ret-raad.dk

Kontorinformation

Ret&Råd Djursland

Hos Ret&Råd Djursland yder vi kompetent rådgivning til alle. Vi er derfor den oplagte samarbejdspartner inden for alle områder for private, offentlige myndigheder og erhvervslivet.

Vores advokater arbejder med forskellige speciale områder, hvilket sikrer, at kunden altid får rådgivning på højeste niveau.

Vi træffes på vores kontor i Grenaa, eller efter aftale i Rønde eller i vores mødelokaler i Ebeltoft: Hotel Ebeltoft Strand - Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft.

Åbningstider: Mandag-torsdag: 08:00-16:00 Fredag: 08:00-12:00

Vores seneste blogs

Kan børn blive erstatningsansvarlige?

Børn kan lige som voksne blive erstatningsansvarlige, hvis de har handlet uforsvarligt. Men hvordan vurderer man om et barn har handlet uforsvarligt eller ej? Det ser Advokatfuldmægtig Tina Møller, Ret&Råd Djursland nærmere på i denne artikel
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Nye muligheder for at erhverve sit drømme (sommer)hus på landet eller ved kysterne

Kommende ændringer af planloven og naturbeskyttelsesloven
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Små firmaer kan med fordel sælge til konkurrenter

Salg af din virksomhed kræver planlægning. Og det kræver overblik, viden og rådgivning fra både revisor og advokat.
Af Ole Jensen Advokat (H)

Feriepenge eller ferie med løn

Ferieloven indeholder en række generelle regler, hvorfor man oftest er omfattet af den ene eller anden kategori afhængig af de konkrete forhold
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Hvordan får jeg den erstatning, jeg har ret til?

Hvis du har været involveret i en ulykke, hvor du er kommet til skade, og hvor der er en erstatningsansvarlig skadevolder, vil du som udgangspunkt have ret til erstatning.
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

"Det er bare en småsag"

Hvis du vil have en sag for retten der drejer sig om en værdi under kr. 50.000,-, vil den blive behandlet som en småsag.
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Min chef er en idiot!

I takt med at vi efterhånden bruger mere og mere tid på de sociale medier, er vi også begyndt at tilkendegive langt flere af vores meninger til et langt større publikum. Men er der grænser for, hvad du må skrive om chefen og din arbejdsplads på de sociale medier?
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Sådan undgår dine arvinger den høje arveafgift

Hvis du ikke efterlader dig efterkommere (børn, børnebørn mv.), betyder det, at dine arvinger skal betale en langt større afgift af arven til staten (tillægsboafgift på 36,25%)
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Pensionister jubler over ny planlov

I starten af juni indgik et bredt flertal en aftale om ændring af planloven; og umiddelbart er der god grund til at glæde sig.
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Pas på told og moms, når du handler på internettet

Udviklingen af salget på internettet forsætter med at stige år for år. Men jagten på den billigste vare kan blive dyr i den sidste ende. Når du køber varer uden for EU, skal du nemlig være opmærksom på, at varen kan blive pålagt told, moms og importgebyr.
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Chok-regning?

Mange forbrugere føler sig snydt, når regningen fra håndværkeren eller mekanikeren kommer. Det skyldes ikke nødvendigvis, at de er blevet snydt, men nok mere, at mange ikke kender principperne for hvordan arbejderne afregnes.
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Så er lov om fremtidsfuldmagter endelig vedtaget!

Det betyder at du fremover, når loven træder i kraft, har mulighed for at oprette en fuldmagt for notaren, hvor du kan bestemme hvem der skal råde på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke er i stand til det selv.
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Det er dyrt at få sine penge!

Når dine kunder ikke betaler, kan du ud over rykkergebyrer opkræve udenretlige inddrivelsesomkostninger for rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og ind-gåelse af betalingsaftaler (frivilligt forlig) med skyldneren.
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Hvad er forskellen mellem bopælsforælder og samværsforælder?

Der er mange som tror, at det ikke har den store betydning, om man er bopælsforælder eller samværsforælder, men at det afgørende er, om man har fælles forældremyndighed. Det er ikke helt rigtigt!
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvad betyder det at have fælles eller fuld forældremyndighed?

Forældrene varetager i fællesskab omsorgen for barnet og træffer beslutninger vedr. barnet. Det foregår som regel i fuld fordragelighed, mens parterne bor sammen. Men hvem bestemmer hvis parterne går fra hinanden?
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvornår står man til rådighed for arbejdsmarkedet?

I dagens aviser kan man læse om Gert Johansen der har mistet retten til at modtage dagpenge, idet han har lejet sin bil ud gennem firmaet GoMore.
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Har I taget stilling til sommerferie? Ellers er det ved at være oppe over

Har I mine, dine og/eller vores børn, så er det ofte et større puslespil, som skal gå op i forbindelse med ferieplanlægningen. Selv om vi kun er i februar måned, er det faktisk ved at være oppe over, hvis man skal have styr på sin sommerferie.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Kan du få udgiften til hjemtransport dækket, hvis du bliver syg på ferien?

Hvis du bliver ramt af sygdom under din ferie, skal du være opmærksom på hvem der skal afholde udgifter i forbindelse med hjemtransport. Hjemtransport kan ofte være en meget dyr fornøjelse; og det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i dine forsikringer mv. inden du tager afsted. Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke udgifter til hjemtransport.
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Tusindevis af borgere burde formentlig anmode om genoptagelse af deres sygedagpenge-sag!

Efter Ankestyrelsens principafgørelse 91-15, vil en lang række borgere have ret til genoptagelse af deres sygedagpengesag, idet praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af syge-dagpenge er ændret.
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Konkurskarantæne, NEJ TAK!

Vestre Landsret har i medio januar frifundet en direktør, da direktøren ikke havde udvist groft uforsvarlig forretningsførelse.
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Undgå at blive idømt konkurskarantæne

Den 01.01.2014 trådte reglerne om konkurskarantæne i kraft, hvorefter en direktør eller ledel-sen kan pålægges konkurskarantæne, såfremt det kan lægges til grund, at der er udvist groft uforsvarlig forretningsførelse jf. konkurslovens § 157.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Slut med at belåne boligen 100%

Den 1. november 2015 træder en ny bekendtgørelse i kraft som får betydning for fremtidige boligkøbere. Bekendtgørelsen omhandler god skik for finansielle virksomheder. Tidligere har de fleste nye købere finansieret deres nye bolig ved at optage et kreditforeningslån på 80% af boligens pris og et banklån på de sidste 20%, hvor banken har fået pant i boligen for boliglånet. Dermed er boligen belånt med 100%.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Overrasket over regningens størrelse?

Mange forbrugere føler sig snydt når regningen for det arbejde der er udført kommer fra håndværkeren. Dette skyldes nødvendigvis ikke at de er blevet snydt, men nok mere, at mange ikke kender principperne, for hvordan håndværkeren afregner arbejdet.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Samværschikane begrænses med lovændring

1.oktober 2015 træder ændringer til forældreansvarsloven i kraft. Ændringerne er vedtaget for at forsøge at begrænse bopælsforælderens adgang til at udøve samværschikane.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvornår må man udlodde udbytte i et selskab?

Når man driver virksomhed i selskabsform, opnår ejerne begrænset hæftelse for selskabets forpligtelser. Men det betyder også, at pengene, der er investeret i selskabet, tilhører selskabet. Der er derfor opsat begrænsninger for, hvordan og hvornår selskabets penge kan udloddes til ejerne.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Når konkursen truer

I forlængelse af finanskrisen er konkursbølgen strømmet ind over de danske virksomheder. Hvis en virksomhed ikke er i stand til at betale sine regninger i takt med at de forfalder, er virksomheden insolvent. Er en virksomhed erklæret insolvent, skal den ifølge konkursloven § 17 tages under konkursbehandling.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Skiferie - har du den rigtige forsikring?

Flere og flere danskere kommer årligt til skade under skiferien, men langt fra de fleste har sat sig ind i hvordan de er forsikrede, inden de tager afsted … Det kan blive dyrt i den sidste ende!
Af Tina Møller Advokatfuldmægtig

Husk at tjekke lønsedlen om ferietillægget er udbetalt

Der er god grund til at tjekke lønsedlen i april og maj måned én ekstra gang. I disse måneder udbetales ferietillægget, og det er ikke alle arbejdsgivere, der har styr på reglerne. Hvis du får løn under ferie, har du krav på et ferietillæg.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Værdiløse aktier kan give ret til fradrag

En række børsnoterede selskaber har i den seneste tid måtte lade livet. Senest er OW Bunker A/S gået konkurs, og en lang række privatpersoner står tilbage med værdiløse aktier.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Skilsmissekompasset

Skilsmissekompasset holder far, mor og børn på rette kurs, når skilsmissen står for døren. Vi ser i dag alt for ofte, at børnene er taberne, når mor og far skal skilles. Men sådan behøver det ikke at være.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvordan hjælper du dine børn bedst igennem skilsmissen?

Når skilsmissen står for døren, er det vigtigt, at du hurtigt får et overblik over din retsstilling, og hvad du ønsker resultatet skal være. Der er ingen tvivl om, at skilsmisser er svære for alle parter. Programmet ”med børnene som våben” vist på Tv2 i maj 2014 viser tydeligt, at det hele hurtigt kan ende i en uigenkaldelig krig, der får store konsekvenser for både børn og voksne.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvad må man kalde sin virksomhed?

En af de første ting, man skal tage stilling til ved opstart af virksomhed, er navnet. Hvad skal virksomheden hedde? Men afhængigt af, hvilken form virksomheden drives i, gælder der forskellige regler for navngivningen af virksomheden.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Husk efterlønsbeviset i tide - det er din nøgle til den skattefrie præmie!

Efterlønsordningen er populær, men der er også mange, som benytter sig af den fleksibilitet som efterlønsordningen giver mulighed for.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Bør du skrive under på en konkurrenceklausul?

Stadig flere arbejdstagere bliver pålagt konkurrenceklausuler – læs her hvad du skal være opmærksom på, inden du skriver under på en konkurrenceklausul.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvad skal man være opmærksom på ved kaution for virksomhedens kreditter?

En af de allerførste læresætninger, man får at vide på jurastudiet er, at man aldrig skal gå med til at kautionere, da man lige så godt kan tage pengene op ad lommen med det samme. Dette kan dog ikke lade sig gøre i virkelighedens verden, da man som indehaver af en virksomhed, der drives i selskabsform med begrænset ansvar, i så godt som alle tilfælde vil blive pålagt at ”lægge hånden på kogepladen” og kautionere personligt for selskabets kreditter i banken. Bankens argument er som oftest – ”hvorfor skal banken tro på forretningsplanen og tage risikoen ved at give kredit, hvis du ikke også selv tror på det?”.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Skal du købe bolig - husk dit advokatforbehold – det kan have stor betydning.

Hvis man er på udkig efter en ny bolig, er der p.t. er stort udbud af boliger til salg, og man har ofte mulighed for at ”gøre en god handel” som køber.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Hvad sker der, når dagpengeperioden udløber?

Er du i fare for at falde ud af dagpengesystemet til nytår, og hvilke regler gælder for retten til kontanthjælp?
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Familielån

De såkaldte familielån er meget almindelige i forbindelse med at forældre låner deres børn et beløb, f.eks. i forbindelse med køb af bolig.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Samlivs/samejekontrakter

Køber man f.eks en fast ejendom i fællesskab, f.eks. som samlevende eller søskende, kan det være en god ide at få udfærdiget en såkaldt samlivskontrakt/samejekontrakt.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Arveforskud giver ofte anledning til uoverensstemmelser

Reglerne om arveforskud er enkle, men giver ofte anledning til uoverensstem-melse, når dødsboet skal behandles. Mange gange skyldes det, at der er en usikker viden og rådgivning om problematikken. Ofte opstå der problemer med arveforskud og uskiftet bo.
Af Ole Jensen Advokat (H)

Kan jeg tvinges til at holde ferie?

Nu nærmer tiden sig, hvor vi alle skal holde vores velfortjente ferie.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Har du købt for meget på afbetaling?

Hjælp at hente hvis du har købt for meget på afbetaling Forbrugere, der er bagud med afdrag, hænger ikke på enorme gældsposter i al tid og evighed. Med fogedrettens hjælp kan sælger tage tingene tilbage.  
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Moms på byggegrunde

Momsfritagelsen på byggegrunde, nye bygninger og nye bygninger med jord ophæves
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Frivilligt bestyrelsesmedlem i foreninger

Frivillige bestyrelsesmedlemmer skal også være oppe på dupperne.Det kan være strafbart ikke at leve op til reglerne for bestyrelsesarbejde - også selvom det er frivilligt. Uanset om du er lønnet eller frivilligt bestyrelsesmedlem, er du stadig omfattet af de almindelige regler om erstatningspligt, fuldmagt og ansvar. Hvad mange, der udfører frivilligt og ulønnet bestyrelsesarbejde, ikke ved er, at dette betyder, at alle bestyrelsesmedlemmer uanset lønningsforhold risikerer at blive straffet, hvis man handler uden bestyrelsens samtykke eller i strid med det, man kunne forvente af et almindeligt fornuftigt bestyrelsesmedlem.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

Arv og arveret i papirløse forhold

Der gælder andre regler om arveret mellem ugifte samboende end mellem ægtefæller. Vigtigst er at efterladte intet arver efter sin samlever. Dette gælder uagtet hvor mange år I har boet sammen. Hvis I vil sikre hinanden, må I oprette testamente.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)