Nye regler for behandling af insolvente firmaer

Erhvervsleje og konjunkturændringer

Den 17. juli træder nye regler om rekonstruktion af virksomheder i kraft. Den nye ændring af konkursloven introducerer en ny måde at behandle insolvente firmaer. Reglerne om den forebyggende rekonstruktionsbehandling bliver implementeret på baggrund af et direktiv, der blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Ministerrådet.

Med ændringerne til konkursloven indføres der en ny måde for behandling af insolvente firmaer. Det betyder, at en forebyggende rekonstruktion kan indledes, inden virksomheden bliver insolvent, da det nye krav for at påbegynde en forebyggende rekonstruktionsbehandling er, at der er sandsynlighed for insolvens.

Det er derfor ikke længere – som i de almindelige rekonstruktionsregler – en betingelse, at virksomheden opfylder insolvenskriteriet i konkursloven. Insolvenskriteriet gælder, når en virksomhed ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Det er kun skyldneren selv og ikke kreditorerne, der kan begære igangsættelse af en forebyggende rekonstruktion.

En light-version af de almindelige regler om rekonstruktion

En forebyggende rekonstruktion kan gennemføres på flere forskellige måder, og reglerne giver en fleksibel ramme for, hvilke værktøjer skyldneren kan vælge at anvende. Skyldneren kan derfor:

  1. Vælge at gennemføre den forebyggende rekonstruktion uden orientering af kreditorerne og uden fyldestgørelsesforbud. At rekonstruktionen gennemføres uden fyldestgørelsesforbud betyder, at kreditorerne stadig kan forfølge deres krav hos skyldneren og også indgive konkursbegæring. Gennemføres den forebyggende rekonstruktion på denne måde, får kreditorerne først besked om rekonstruktionen, når de tilsendes et rekonstruktionsforslag.
  2. Vælge at gennemføre en forebyggende rekonstruktion meget lig en almindelige rekonstruktion ved anmodning om fyldestgørelsesforbud, hvorved der ligeledes skal udpeges en rekonstruktør. Når rekonstruktionen gennemføres med fyldestgørelsesforbud, betyder det, at kreditorerne ikke længere kan forfølge deres krav mod skyldneren, og at der ikke kan indgives konkursbegæring mod skyldneren.

At den forebyggende rekonstruktion kan gennemføres på flere forskellige måder betyder også, at det ikke er et krav, at der udpeges en rekonstruktør. Denne udpeges derfor kun efter begæring, eller hvis skifteretten har truffet bestemmelse om fyldestgørelsesforbud.

Modsat de almindelige rekonstruktionsregler er formålet med den forebyggende rekonstruktionsbehandling ikke at enten gennemføre en tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse. Der er således mulighed for, at skyldneren kan anvende reglerne til andre formål, som for eksempel at få en forhandling med fordringshaverne om en frivillig tvangsakkord, eller at skyldneren kan nedsætte den eksisterende selskabskapital til nul og lade en tredjemand nytegne kapitalen i selskabet.  

For at sikre, at der ikke foregår forhandlinger, der må anses for udsigtsløse, er der opstillet rammer for, hvor længe en forebyggende rekonstruktionsproces kan vare. En forebyggende rekonstruktionsbehandling med fyldestgørelsesforbud kan således ikke udstrækkes til at vare mere end et år.  

Download vores brochure, omhandlende rekonstruktion af virksomheder

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.