Rekonstruktion af virksomheder: Download brochuren

*” indikerer påkrævet felt

Navn
Postnummer*
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Rekonstruktion af virksomheder

Mange virksomheder lukker eller går konkurs fordi ejerkredsen ikke i tide tager krisetegn alvorligt og reagerer herpå. Mange har den opfattelse, at redningen findes uden yderligere hjælp og at den kommer af sig selv.

Men det er en forkert tilgang til problemet og havde disse virksomheder i god tid søgt professionel hjælp, kunne mange virksomheder være reddet.

Indhold i brochureren

  • Krisetegn
  • Aftaler – Et effektivt stryringsværktøj
  • Ejernes aftaler om selskabet
  • Aftaler, der kræver særlig form
  • Egne salgs- og leveringsbetingelser
  • Agenturaftaler og aftaler om eneforhandling
  • Aftaler med medarbejdere
  • Aftaler om virksomhedens lokaler
  • Mediation – at tale sig til rette
  • Forsikring

Der er næsten uanede løsningsmodeller, der kan tages i brug for at redde virksomheden eller dele af den. Vigtigt er det, at der hurtigst muligt tages kontakt til din Ret&Råd advokat, når der skal findes en holdbar løsning.