Fra juli må arbejdsgivere ikke spørge om din alder ved jobsøgning

Nye regler for jobsamtaler

En lovændring betyder, at det fra den 1. juli 2022 er ulovligt at spørge til din alder, når du søger job. Virksomheder risikerer bøder, hvis de ikke følger lovændringen.

Det betyder, at du som jobansøger, ikke længere er forpligtiget til at oplyse din alder. Det er i forvejen ikke tilladt at forskelsbehandle jobansøgere på baggrund af deres alder. Men indtil nu har der ikke være noget forbud om, at virksomheder ikke må anmode en jobansøger om at oplyse sin alder i forbindelse med rekruttering. Det er da også helt sædvanligt, at man som jobansøger skal oplyse sin fødselsdato i eksempelvis online rekrutteringssystemer – men det er altså slut fra den 1. juli 2022.

Med det vedtagne lovforslag indsættes det i forskelsbehandlingsloven, at arbejdsgivere ikke må anmode om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading, indtastning m.v. af jobsøgning.

Virksomheder bør derfor også sikre, at rekrutteringssystemer og lignende ændres til at opfylde den nye regel inden 1. juli 2022.

Undtagelserne gælder fortsat

På trods af den nye regel, gælder de undtagelser, der allerede findes i forskelsbehandlingsloven, dog stadig.

Det betyder, at arbejdsgivere fortsat gerne må anmode en jobansøger om at oplyse sin alder, når det har et sagligt formål og oplysningen om ansøgerens alder er både nødvendig og hensigtsmæssig til at opnå det saglige formål. Et sagligt formål kan eksempelvis være ved ansættelse af ungarbejdere eller positiv særbehandling af ældre ansøgere for at fremme deres beskæftigelsesmuligheder. Undtagelsen bør dog altid benyttes med forsigtighed.

En virksomhed må også fortsat gerne bede om at se f.eks. eksamensbeviser, selvom disse papirer reelt også kan give virksomheden mulighed for at vurdere en ansøgers alder.

Hvad nu, hvis virksomheden alligevel forlanger, at du oplyser din alder?

Hvis du er udsat for at en virksomhed alligevel forlanger, at du oplyser din alder, og virksomheden ikke sagligt kan begrunde hvorfor, kan virksomheden straffes med bøde.

Hvis du som ansøger direkte, oplever at blive fravalgt på grund af din alder, kan du rejse et krav om godtgørelse for forskelsbehandling.  Du bør i den situation altid overveje at søge rådgivning.

Baggrunden for lovforslaget

Det vedtagne lovforslag udspringer af en trepartsaftale om mangel på arbejdskraft, der er indgået mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening.

Aftalen skal blandt andet sikre, at der skal gøres en særlig indsats for at få ledige seniorer i job, så virksomhederne i endnu højere grad drager nytte af erfarne kræfter. Hensigten med forbuddet er at sikre, at på jobansøgere ikke bliver fravalgt grund af deres alder.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.