Ny lov om forretningshemmeligheder – Bliv klar med denne gennemgang.

Ny lov om forretningshemmeligheder

Formålet med loven er, at gennemføre ensartede rammevilkår, og at styrke beskyttelsen af virksomheders forretningshemmeligheder. Denne er vedtaget og trådt i kraft. Loven omfatter bl.a. regler om i hvilke tilfælde erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder udgør henholdsvis en lovlig og en ulovlig handling.

Med det formål at gennemføre ensartede rammevilkår, og for at styrke beskyttelsen af virksomheders forretningshemmeligheder, er lov om beskyttelse af forretningshemmeligheder vedtaget og trådt i kraft.

Loven omfatter bl.a. regler om i hvilke tilfælde erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder udgør henholdsvis en lovlig og en ulovlig handling. Loven indfører en definition på hvad ”en forretningshemmelighed” er.

Hvad er en forretningshemmelighed?

En forretningshemmelighed er en oplysning, der er hemmelig fordi oplysningen ikke er almindelig kendt eller umiddelbar tilgængelig selv for branchekyndige personer. For at noget skal kunne betragtes som en ”forretningshemmelighed” skal den have en handelsværdi fordi den er hemmelig.  Og den, der er indehaver af forretningshemmeligheden skal have gjort rimelige forsøg på at holde ”hemmeligheden” hemmelig.

Loven indeholder også regler om krænkende varer.  En krænkende vare er en vare, hvis udformning, karakteristika, funktion, produktionsproces eller markedsføring væsentlig drager fordel af en forretnings hemmelighed, der er ulovlig erhvervet, brugt eller videregivet.

Ulovlig erhvervelse af forretningshemmeligheden

Man er ulovligt kommet i besiddelse af en forretningshemmelighed, hvis man er kommet i besiddelse af hemmeligheden ved uautoriseret adgang til oplysningen, kopiering fra dokumenter, genstande, materialer, stoffer, eller elektroniske filer, der lovligt kontrolleres af forretningshemmelighedsindehaveren.

Det samme gælder hvis man er kommet i besiddelse af oplysning af erhvervshemmeligheden på en måde så dette strider mod redelig erhvervspraksis.

Brug af ulovlig erhvervet viden

Brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden betragtes også som ulovlig hvis der er tale om videregivelse af oplysninger fra en person, der har misligholdt en fortrolighedsaftale eller misligholdt en kontraktlig forpligtelse.

Midlertidige afgørelse om forbud og påbud

Den krænkede part har mulighed for at gå direkte til fogedretten og få nedlagt et påbud eller et forbud efter reglerne om umiddelbare fogedforretninger.  Fogedretten kan bestemme, at den påstået krænkende part kan fortsætte med brug af forretningshemmeligheden, mod at vedkommende stiller sikkerhed for kompensation til den påstået krænkende part.

Endelige afgørelser om krænkelser

Retten kan eksempelvis beslutte, at krænker skal ophøre med brugen, eller forbydes fremadrettet at producere, sælge eller markedsføre det krænkende produkt og tilbagekalde varer fra markedet og tilintetgøre produkter i sin besiddelse. Der er naturligvis også bestemmelser om straf, godtgørelse og erstatning.

Offentliggørelse

Retten har mulighed for træffe beslutning om, at en krænker skal betale for at få resultatet af en dom offentliggjort. På en så fremtrædende måde som det med rimelig måde kan forlanges.

Frist for indledning af sag om forbud eller påbud

Der gælder en frist på 6 måneder for indledning af sag.  Den EU baserede lov sender et klart signal om, at det vi lever af i Europa er udvikling og forædling af ydelser og produkter og det ikke skal være normen, at man kan snyde sig til konkurrencemæssige fordele ved at snylte urimeligt på hvad andre har brugt resurcer på at tilvejebringe gennem forskning og udvikling.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Ole Krabbe fra Ret&Råd Silkeborgokr@ret-raad.dk eller +45 20 27 67 80. Alternativt kan du kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.