Midlertidig udlejning af ejerlejligheder

Udlejningen er reguleret af lejelovgivningen, som er meget uoverskuelig. Man kan derfor let overse regler, der har betydning for muligheden for at opsige lejeren. Der er en særlig regel, der begrænser ejerlejlighedsejerens adgang til at opsige en lejer. Lovgivningen ved et tidsbegrænset lejemål kan have faldgruber.

Det forekommer, at ejeren af et parcelhus eller en ejerlejlighed udlejer boligen.

Det kan f. eks. skyldes, at hans flytning til en anden bolig eller rejse til udlandet kun er midlertidig. Det var under den økonomiske krise heller ikke ualmindeligt, at nogen var kommet til at hænge på 2 boliger.

I disse situationer er ejeren interesseret i at kunne opsige lejemålet efter et stykke tid.

Tidsbegrænset

Udlejningen er reguleret af lejelovgivningen, som er meget uoverskuelig. Man kan derfor let overse regler, der har betydning for muligheden for at opsige lejeren.

Mange ejere sikrer sig muligheden for at komme af med lejeren igen ved at gøre lejemålet tidsbegrænset. Lovgivningen indeholder også faldgruber ved tidsbegrænsede lejemål. I denne artikel vil jeg kun komme ind på en særlig regel, der gælder for udlejning af ejerlejligheder.

Hvis lejemålet ikke er tidsbegrænset, kan udlejer som hovedregel opsige lejeren med 1 års varsel, hvis han selv skal bo i lejligheden.

For ejerlejligheder gælder der herudover den særlige regel, at opsigelsesretten kun gælder, hvis lejeren ved lejeforholdets påbegyndelse var gjort bekendt med, at: 

  1. det lejede er en ejerlejlighed
  2. opsigelse kan ske, hvis udlejer selv skal bruge det lejede.

Der har været flere retsafgørelser, hvor udlejer har mistet retten til opsigelse, fordi han ikke kunnet bevise, at lejeren var bekendt med ovennævnte pkt. 1 og 2. Der har f. eks. været tilfælde, hvor lejeren har bestridt udlejerens forklaring om, at lejeren i forbindelse med indgåelsen af lejemålet mundtligt var blevet gjort opmærksom herpå.

Ved udlejning af en ejerlejlighed, hvor udlejer vil have mulighed for at få lejemålet bragt til ophør, er det derfor om ikke andet af bevismæssige grunde vigtigt, at ovennævnte pkt. 1 og 2 bliver udtrykkeligt skrevet i lejekontrakten.

Det er naturligvis også vigtigt for lejere af ejerlejligheder at være opmærksomme på reglen, som har betydning for, hvor meget de er beskyttet imod at blive sagt op.

Kontakt

Skal du leje, fremleje eller udleje, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat for rådgivning.

Vi rådgiver også i forbindelse med leje af erhvervsejendomme. 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.