Regitze Nygaard Bruun-Hansen

Advokatfuldmægtig
Thurø Wegener Advokatanpartsselskab Regitze Nygaard Bruun-Hansen, CVR 30703197

Profil

Jeg er cand.jur. fra Syddansk Universitet i 2019, og har siden 1. februar 2023 været ansat som advokatfuldmægtig hos Ret&Råd Advokater Slagelse og Næstved.

Jeg har en baggrund som fuldmægtig i Udlændingestyrelsens kontor for Indkvarteringsvilkår, og som dommerfuldmægtig ved Retten i Næstved.

Hos Retten i Næstved har jeg primært opnået erfaring inden for skifteretten, herunder bl.a. sager om gældssanering, ægtefælleskifte og konkurs, men har også opnået erfaring fra embedets afdelinger inden for strafferet og fogedret, herunder bl.a. sager om tvangsfuldbyrdelse af samvær og bopæl