Hvordan undgår du, at dine nærmeste ender i arvekonflikter?

Arvekonflikter opstår af mange forskellige grunde. Det kan dreje sig om penge og fordelingen af arven, men det er ofte også spørgsmål af følelsesmæssig karakter om at føle sig snydt eller forbigået og om ikke at forstå baggrunden for afdødes sidste vilje, der giver anledning til arvekonflikter.

De fleste mennesker interesserer sig for, hvordan deres penge bliver brugt, mens de lever, og derfor giver det mening også at tage stilling til, hvad der skal ske med formuen, når man dør, dog uden at det skal give anledning til strid mellem de efterladte.

Døden er et svært emne, som ingen har lyst til at tale om eller tænke på. Gør det alligevel, så du kan sikre økonomien og forebygge arvekonflikter.

Opret et testamente

Det kan have vidtrækkende konsekvenser for de efterladte, hvis der ikke er oprettet testamente. Et af de vigtigste råd for at undgå en arvestrid er derfor, at du bør oprette et klart og utvetydigt testamente, hvis du har særlige ønsker til, hvordan din arv skal fordeles.

Du ønsker eksempelvis, at din samlever skal arve dig, eller at din ægtefælle skal arve mest muligt efter dig, så han/hun ikke kun har mulighed for at sidde i uskiftet bo, men også er sikret økonomisk mulighed for at kunne vælge at skifte boet. Det kan også være, at du har særlige ønsker om, hvem der skal modtage bestemte genstande, hvordan dit dødsbo skal behandles, at arven skal være særeje for dine arvinger osv.

Det er vigtigt, at testamentet ikke efterlader tvivl om, hvad dit sidste ønske er. Testamentet skal være klart og utvetydigt, og det skal tage højde for alle tænkelige og utænkelig situationer.

Søg kvalificeret rådgivning

Arvelovgivningen er kompliceret. Det er derfor en god ide at søge kvalificeret rådgivning hos en familieadvokat, inden du opretter testamente. Advokaten kan sammen med dig gennemgå dine familieforhold og ønsker for arvens fordeling og sammen med dig sikre, at du undgår at oprette et testamente, der bliver uklart eller har mangler, da det kan give anledning til arvekonflikter.

Konflikter udspringer ofte af fejl og mangler i testamentet. Det sker, at der i et fælles testamente mellem to personer – også kaldet et gensidigt testamente, ikke er taget højde for dødsfaldsrækkefølger. Det vil sige, at der ikke er taget stilling til, hvad der skal ske med arven afhængigt af, hvem af testatorerne der dør først, eller hvis de dør samtidig.

Eller der er ikke i det gensidige testamente taget stilling til, hvordan arven skal fordeles, hvis den længstlevende i levende live skifter boet efter førstafdøde, og længstlevende ikke sidder i uskiftet bo. Det ses også, at længstlevendes testationskompetence slet ikke er nævnt i testamentet. Det bliver altså uklart, om længstlevende skal have lov til at ændre på testamentes indhold efter førstafdødes død, hvilket kan have indgribende konsekvenser for længstlevende i et nyt ægteskab eller samlivsforhold.

Og der er eksempler på testamenter, der ikke er fremtidssikret ved at have taget højde for, at arveloven er blevet ændret, at testator har indgået ægteskab, er blevet skilt eller har fået (flere) børn.

Tal med dine nærmeste

Testamentet er et juridisk dokument, som mange med god grund har tillid til kan imødegå arvekonflikter, og alligevel er det ofte der, problemerne starter. Ægtefællen eller børnene forstår måske ikke baggrunden for det, der er blevet skrevet og bestemt i testamentet.

Tal derfor med dine nærmeste om tingene og forklar dem om baggrunden for dine testamentariske ønsker, inden det er for sent. Kan du ikke tage dialogen med dine nærmeste, kan det i stedet være en god ide i testamentet at beskrive formålet med testamentet, eller du kan ud over testamentet efterlade dig et personligt brev, som du kan vælge at lægge ved testamentet.

På den måde kan dine nærmeste bedre forstå dine valg og ønsker, og det er med til at mindske arvekonflikter.

Opdater dit testamente

Hvis der sker ændringer enten i form af ændret arvelovgivning eller ændrede personlige forhold hos dig selv eller dine arvinger, bør du få opdateret dit testamente. Det kan f.eks. være, at du gifter dig, får en ny samlever eller (flere) børn – og måske får et af dine børn en betydelig gæld, og det vil derfor være bedre, hvis arven går direkte videre til børnebørnene. Vær opmærksom på alle forandringer, da de kan have arveretlige konsekvenser.

Det er under alle omstændigheder en god ide mindst hvert 5. år at gennemgå dit testamente for at sikre dig, at der ikke er sket ændringer, der bør tages højde for i et nyt testamente eller måske blot i et tillæg til det eksisterende testamente.

Begravelsen

Selve begravelsen ses også ofte at give anledning til uoverensstemmelser blandt de efterladte. Det kan derfor være rart for de efterladte at kende til dine ønsker i forhold til begravelsen, så de ikke skal tage beslutningen om, hvor og hvordan bisættelsen eller begravelsen skal foregå.

Måske har du særlige ønsker til blomster, sten, eller salmer, hvem der skal bære kisten, om højtideligheden skal foregå et helt andet sted end i kirken, og du kan også have valgt et sted, hvor urnen eller kisten ønskes nedsat. Hvis du har ønsker om obduktion eller donation af dit legeme til medicinsk forskning, er det også rart, at det er nedfældet på skrift til de efterladte.

Dette kan skrives ind i testamentet, men også i et personligt brev til dine nærmeste, hvis du da ikke har fået talt med dine nærmeste om indholdet af dit testamente, og herunder om dine begravelsesønsker. Det er i hvert fald vigtigt, at du ikke kun skriver noget om selve begravelsen i testamentet, da testamentet typisk først kommer frem, efter begravelsen har fundet sted.

Notartestamenter er de sikreste

Underskriv dit testamente for en notar i den lokale skifteret. Notaren, som er en medarbejder i skifteretten, skal du vise billedlegitimation, før du sætter din underskrift på testamentet for, at notaren kan se, at du er identisk med den person, der underskriver. Notaren bevidner altså ægtheden af din underskrift og vurderer, om du er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamentet. Herefter opbevarer notaren en kopi af testamentet, som registreres på dit cpr.nr. i Centralregistret for Testamenter.

Det er derefter meget svært for eventuelle forbigåede arvinger at få tilsidesat et notartestamente, hvis det i øvrigt er klart og lovligt udformet. Samtidig er du sikker på, at testamentet altid kommer frem.

Testamentet sikrer ikke, hvem der modtager din pension

Mange tror fejlagtigt, at deres pensioner og livsforsikringer bliver fordelt til de samme personer, der står i deres testamente. Men det gør de ikke, og store formuer ender derfor hvert år hos andre end dem, afdøde havde regnet med – og det giver anledning til mange konflikter blandt de efterladte.

Du bør derfor sikre dig, at der er sammenhæng mellem dit testamente, og hvem der får dine pensioner. Er du derfor ikke tilfreds med standardbegunstigelsen ”nærmeste pårørende” i dine pensioner og forsikringer, skal du kontakte forsikrings-/pensionsselskabet og oplyse, hvem du ønsker at begunstige på de enkelte ordninger. Det er ikke gyldigt, hvis du skriver det i dit testamente.

”Nærmeste pårørende” forstås forskelligt afhængigt af, om pensionen er stiftet før eller efter den 1. januar 2008. Efter de “nye” regler er begunstigelsesrækkefølgen for nærmeste pårørende: ”Ægtefælle, samlever, børn, arvinger i dit testamente, arvinger efter arveloven”. Det er altså din samlever og ikke dine børn, der modtager pensionsmidlerne, hvis I på dødstidspunktet har boet sammen på samme adresse i to år, eller har eller venter et fælles barn. Efter de gamle regler, der gælder for pensioner og livsforsikringer, der er tegnet før 1. januar 2008, indgår din samlever ikke i begunstigelsesrækkefølgen og modtager altså ingen af dine pensionsmidler.

Du bør også være opmærksom, hvis du ønsker at gøre forskel på eksempelvis dine børn. Det kan være, at du i dit testamente har skrevet, at en arving er tilgodeset frem for en anden, og i det tilfælde bør du også være opmærksom på at ændre begunstigelsen på dine pensionsordninger.

Det samme gør sig gældende, hvis du er gift, og I har sammenbragte børn, som I ønsker skal modtage lige meget efter jer, eller hvis du ønsker, at dine børn skal være begunstiget i stedet for din samlever.

Og hvis du på et tidspunkt har begunstiget en konkret samlever ved navns nævnelse, skal du huske at ændre begunstigelsen, hvis du flytter sammen med en ny samlever, for ellers går pensionsmidlerne til din tidligere samlever. Mens din nuværende samlever ikke får en krone.

Du kan få et hurtigt overblik over, hvem du har begunstiget i din pension ved at logge ind på pensionsinfo.dk. Med rapporten i hånden kan du kontakte dine pensionsselskaber for at få fuld sikkerhed for, hvem du har begunstiget og ændre dem i nødvendigt omfang.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Testamente og arv kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat.

Læs også brochuren Arv.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.