Husk at sikre beviserne, hvis du kommer til skade

Kommer du til skade, kan du have krav på bl.a. godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne, hvis der er en ansvarlig skadevolder – altså en person, som har handlet uagtsomt og derved kan bebrejdes din tilskadekomst.

Det er dig som den skadelidte, der har bevisbyrden for, at en anden person er ansvarlig for tilskadekomsten – dels om personen har handlet ansvarspådragende (om personen kan bebrejdes tilskadekomsten), og dels om den ansvarspådragende adfærd er årsag til tilskadekomsten. Den ansvarspådragende adfærd kan være såvel handlinger som undladelser.

Hvordan bevisbyrden kan løftes afhænger af omstændighederne for tilskadekomsten, men det er altid en god ide at tage billeder, der kan dokumentere ulykkesstedet. F.eks. mængden af sne, manglende afspærring, materielle skader på f.eks. en bil eller cykel eller andre forhold, der enten viser årsagen til tilskadekomsten eller som kan vidne om omstændighederne. Hvis der var vidner, er det en god ide at få deres kontaktoplysninger, og en skriftlig beretning om, hvad de var vidner til.

Konkret har jeg for nylig vundet en sag i byretten for en skadelidt, der var faldet i en indkørsel og kommet til skade, fordi der ikke var udført glatførebekæmpelse. 

Der var ingen billeder fra dagen for tilskadekomsten og vejrrapporterne for uheldsdagen vidnede ”kun” om frostvejr og begrænset nedbør. Der blev for byretten ført tre vidner, der samstemmende forklarede, at det var glat på dagen for tilskadekomsten, og at der ikke var udført glatførebekæmpelse forud for min klients tilskadekomst.

Ingen af vidnerne havde overværet selve faldet, men havde umiddelbart efter tilskadekomsten været ude og konstatere vejrforholdene, og at det var glat. 

Tvisten i sagen var netop spørgsmålet, om den skadelidte havde løftet bevisbyrden for, at en anden person kunne bebrejdes tilskadekomsten, og i denne konkrete sag om husejeren havde sørget for tilstrækkelig glatførebekæmpelse.

Modparten havde under sagen gjort gældende, at den skadelidte ikke havde løftet bevisbyrden, bl.a. fordi der ikke var billeder fra uheldsstedet, der kunne dokumentere snemængden og om der var eller ikke var ryddet sne. Også vidnernes udsagn blev anfægtet, fordi der var gået mere end to år fra tilskadekomsten til sagen blev forhandlet i retten. Vidnerne havde ikke skrevet deres observationer ned.

I den konkrete sag var skadelidtes og de tre vidners forklaring tilstrækkeligt til at overbevise dommeren, og husejeren ifaldt ansvar for tilskadekomsten. 

Sagen er anket til landsretten.

Har du spørgsmål til artiklen eller brug for konkret hjælp? Kontakt din Ret&Råd Advokat i dag.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.