Når børn skal arve

I Danmark skal børn skal være fyldt 13 år før de må påtage sig et lønnet fritidsjob. Den indtægt, de modtager herfra, kan de som udgangspunkt selv bestemme over – i hvert tilfælde fra de fylder 15 år.

Derimod kan også børn under 13 år – ja, selv undfangede men endnu ufødte børn – være arvinger i et dødsbo og således være modtagere af betydelige værdier.

Så hvad stiller man op med en 3-årig millionær?

Mindreårige (børn og unge under 18 år) er umyndige, og det er derfor værgen (normalt forældrene), som handler på deres vegne både i personlige og økonomiske anliggender.

Det vil derfor i første omgang også være værgen/forældrene, der repræsenterer barnet i relation til det dødsbo, hvorfra de skal arve. Hvis værgen selv er arving i boet, og således muligvis har en konkurrerende interesse, vil skifteretten normalt kræve, at barnet i stedet repræsenteres af en skifteværge. Et andet familiemedlem over 18 år kan udpeges som skifteværge. Det kan også være en person der kender familien godt eller en advokat.

Det er således værgen eller skifteværgen, der varetager barnets interesser under dødsboets behandling.

Det er således værgen eller skifteværgen, der varetager barnets interesser under dødsboets behandling.

Når arven udbetales, skal der oprettes en konto for barnet i en godkendt forvaltningsafdeling tilknyttet et pengeinstitut. De fleste af landets større pengeinstitutter har sådanne afdelinger til forvaltning af umyndiges midler. I praksis er der tale om konti og depoter med specielle spærringer og vilkår tilknyttet.

Kravet om anbringelse på en konto i en forvaltningsafdeling gælder, hvis nettoarven er større end 75.000 kr. eller hvis barnet i forvejen ejer værdier, der sammen med arven bringer formuen op over 75.000 kr.

Værgen kan også anbringe op til halvdelen af værdierne i værdipapirer, men det er der forskellige formelle krav til, og overordnet skal der foreligge en betryggende sikkerhed for at værdierne bevares.

Arvelader kan i et testamente have bestemt, at barnet skal have arven til fri rådighed. Det kan arvelader dog ikke bestemme i forhold til den del, der er tvangsarv (lovens minimumsarv til bl.a. livsarvinger).

Under alle omstændigheder kan der kun trækkes penge ud (forbruges midler) hvis Familieretshuset godkender det. Da børn jo skal forsørges af deres forældre, er denne godkendelsespraksis meget restriktiv, og vil normalt kun tillades i forhold til store børn 16-18 år.

Har du brug for hjælp? Find din lokale Ret&Råd Advokat eller læs mere om Testamente & Arv på vores hjemmeside eller download brochuren Arv.
Artiklen er skrevet af advokat Jette Jessen, Ret&Råd Hinnerup Syd.

Spørgsmål til testamentet? Kom i kontakt med din lokale arveretsadvokat

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.