Min gæst kom ved et uheld til at ødelægge mit gulv. Kan jeg få erstatning?

Vi åbner tit vores hjem for gæster i forskellige anledninger som kan være alt fra en kop kaffe til et stort middagsselskab. I den forbindelse kan der ske skader på ens ting. Men kan du få erstattet dit tab, hvis uheldet er ude?

En skade, der er forvoldt under privat selskabeligt samvær, kan som udgangspunkt ikke gøre den, der forvolder skaden, erstatningsansvarlig, når skaden er sket som følge af en blot lille uforsigtighed. Sådanne skader er en del af hjemmets risiko, hvorfor værten må acceptere en vis risiko for skader, når vedkommende åbner sit hjem for gæster. Dette gælder dog typisk kun for mindre skader på ting.

Men er der tale om, at en gæst ved et uheld spilder et glas rødvin på det dyre tæppe, vælter noget inventar eller laver ridser i gulvet, kan situationen være en anden.

Som skadevolder bør du være opmærksom på, at kravet om erstatning bør behandles af dit forsikringsselskab.

Gæstebudsskader som disse, vil du som regel kunne få dækket, når der er tale om lidt mere omfattende skader på dine ting eller personskade, forudsat skadevolderen har udvist uforsigtighed. Hvis skaden er hændelig, som betyder, at den ikke kan bebrejdes nogen, kan tabet ikke dækkes.

Hvis skaden sker under samværet, fordi man hjælper til i hjemmet, eller fordi man uden tilladelse har brugt en genstand, der ved brugen medfører skade, er der som udgangspunkt ikke tale om en gæstebudsskade.

Har skadevolder en ansvarsforsikring, som dækker gæstebudsskader?

Mange forsikringsselskaber tilbyder i dag dækning af gæstebudsskader ved indboforsikringens ansvarsdækning. Det er skadevolderens forsikringsselskab, der skal dække skaden. Gæstebudsdækning er oftest behæftet med en lille selvrisiko, som kan variere i størrelse, men selvrisikoen rammer den, der ejer det beskadigede, og således ikke skadevolderen.

Som skadevolder bør du være opmærksom på, at kravet om erstatning bør behandles af dit forsikringsselskab. Ved selv at anerkende kravet og ikke mindst kravets størrelse, kan du risikere at skulle betale selv uden dækning fra forsikringsselskabet.

Grænsen mellem hvilke skader, der dækkes, og hvilke skader, der ikke dækkes, kan være svær at finde ud af. Har du brug for hjælp til at vurdere, hvorvidt dine skader anses for gæstebudsskader, og om du kan søge skaden erstattet af gæsten eller dennes forsikringsselskab? Find din lokale Ret&Råd Advokat med speciale i erstatning på vores hjemmeside.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.