Nu nærmer julen sig… og som arbejdsgiver skal du huske

Julen står for døren og det rejser nogle blandt andet nogle spørgsmål omkring julegaver og ferielukning mellem jul og nytår. Det kan du blive klogere på ved at læse videre her.

Julegaver

Det er vigtigt for både arbejdsgiver og medarbejder at være opmærksom på de grænser der gælder for gaver generelt og julegaver i særdeleshed.

Udgangspunktet er, at hvis det samlede beløb af gaver fra arbejdsgiver årligt overstiger 1.100 kr. så skal alt beskattes. Det vil sige, at det ikke kun er overskridelsen der skal beskattes, men hele beløbet.

For julegaver er der så indført en undtagelse. Uanset om det samlede gavebeløb overstiger 1.100 kr. så bliver julegaver ikke beskattet så længe de ikke overstiger 800 kr.

Men værdien af julegaverne tæller stadig med i forhold til om det samlede beløb overstiger grænsen på 1.100 kr.

Det vil sige, at hvis det samlede beløb er 1.200 kr., hvor julegaven er på 800 kr. så skal medarbejderen beskattes af 400 kr. 

Arbejdsgiveren har pligt til at opgive beløbet til SKAT, og kan så til gengæld trække hele udgiften fra som driftsomkostning.

Vær også opmærksom på, at hvis ”gaven” gives i kontanter eller gavekort er de skattepligtige uanset størrelsen på gaven.

Undtagelsen til ovennævnte er lejlighedsgaver som er skattefrie så længe de ikke er af usædvanlig størrelse. Lejlighedsgaver er f.eks. gaver i forbindelse med fødselsdage, barnedåb, konfirmation, bryllup etc. 

Der er ikke en fastsat en øvre grænse for lejlighedsgaver, det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Lukket mellem jul og nytår

Hvis virksomheden holder lukket mellem jul og nytår er det vigtigt at huske og varsle dette overfor medarbejderne. Ferielukningen skal overfor medarbejderne varsles senest 1 måned før ferien begynder.

De medarbejdere der har optjent mere end 15 feriedage hos virksomheden har krav på at få sædvanlig løn for de dage der holdes ferielukket, hvis ikke virksomheden har sikret sig, at medarbejderne har tilstrækkelig med feriedage til at dække lukkeperioden. Det vil altså sige, at virksomheden skal sikre sig, at medarbejderen reserverer feriedage til lukkeperioden.

Modsat gælder det, at de medarbejdere der har optjent mindre end 15 feriedage hos virksomheden ikke kan stille noget krav om sædvanlig løn i lukkeperioden uanset om de har flere feriedage tilbage.

Hvis du har behov for at stille spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Henrik Benjaminsen, Ret&Råd Fyn, på mail hb@ret-raad.dk eller tlf.: +45 70 10 11 99. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.