Henrik Benjaminsen

Advokat


Ret&Råd Odense v/ Ret&Råd Fyn A/S
Albanigade 30, 1. sal
5100 Odense C.
+45 70 10 11 99
Ret&Råd Fyn A/S Ret&Råd Fyn A/S
Albanigade 30, stuen og 1. sal
5100 Odense C.
+45 70 10 11 99

E-mail: hb@ret-raad.dk

Faglig profil:

Som en del af erhvervsafdelingen i Odense varetager jeg blandt andet rådgivning vedr. ansættelsesret, køb og salg af virksomheder, fast ejendom, herunder køb og salg af fast ejendom, tvister vedrørende mangler ved fast ejendom og entreprise-retlige tvister. 
Herudover kan vi i erhvervsafdelingen tilbyde en varieret og omfangsrig rådgivning indenfor alle de øvrige erhvervsretlige felter, såsom selskabsret, skatteret, insolvens- og rekonstruktionsret, inkasso, førelse af retssager m.m.
Så hvis du har en problem, stort som småt, er du altid velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse af dine muligheder. Det gælder også hvis du har behov for en individuel sparring vedrørende din virksomheds fremtid.

Hos mig kan du forvente, at der bliver taget hånd om alle aspekter ved den problemstilling jeg bliver forelagt. Klienten skal føle, at der er en personlig involvering i min rådgivning, og derfor lægger jeg stor vægt på, at vi sammen sikrer os, at rådgivningen udvikler sig til alles fordel og i den retning som klienten forventer.

  • Medlem af bestyrelsen i Bulldogs Odense ApS.
  • Medlem af Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg.

Mine seneste blogs

Sådan beskattes du ved benyttelse af selskabets feriebolig

Der gælder nogle strikse regler omkring medarbejdere, direktører og hovedaktionærers brug af selskabets ferieboliger. Det er et område der kan medføre en væsentlig beskatning for de pågældende personer.
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Bortvisning af medarbejder – pas på!

Sager omkring bortvisning af medarbejdere bliver jævnligt bedømt af de danske domstole.
Af Henrik Benjaminsen Advokat

Husk fristen for registrering i det offentlige ejerregister

Sidste frist for registrering i det offentlige ejerregister nærmer sig. Vær derfor særligt opmærksom på, at manglende registrering inden den 15. juni 2015 kan medføre bødestraf.
Af Henrik Benjaminsen Advokat