Advokat (L) Henrik Benjaminsen, Ret&Råd Fyn A/S

Henrik Benjaminsen

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater Odense v/ Ret&Råd Fyn A/S
Albanigade 30, 1. sal
5100 Odense C.
+45 70 10 11 99
Ret&Råd Advokater Fyn A/S Ret&Råd Fyn A/S
Albanigade 30, stuen og 1. sal
5100 Odense C.
+45 70 10 11 99

E-mail: hb@ret-raad.dk

Faglig profil:

Som en del af erhvervsafdelingen i Odense varetager jeg blandt andet rådgivning vedr. ansættelsesret, køb og salg af virksomheder, fast ejendom, herunder køb og salg af fast ejendom, tvister vedrørende mangler ved fast ejendom og entreprise-retlige tvister. 
Herudover kan vi i erhvervsafdelingen tilbyde en varieret og omfangsrig rådgivning indenfor alle de øvrige erhvervsretlige felter, såsom selskabsret, skatteret, insolvens- og rekonstruktionsret, inkasso, førelse af retssager m.m.
Så hvis du har en problem, stort som småt, er du altid velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse af dine muligheder. Det gælder også hvis du har behov for en individuel sparring vedrørende din virksomheds fremtid.

Hos mig kan du forvente, at der bliver taget hånd om alle aspekter ved den problemstilling jeg bliver forelagt. Klienten skal føle, at der er en personlig involvering i min rådgivning, og derfor lægger jeg stor vægt på, at vi sammen sikrer os, at rådgivningen udvikler sig til alles fordel og i den retning som klienten forventer.

  • Medlem af bestyrelsen i Bulldogs Odense ApS.
  • Medlem af Danmarks Ishockey Unions Amatør- og Ordensudvalg.

Mine seneste artikler

Brug en inkassoadvokat til vurdering af dit krav

Hvis du ikke vil acceptere, at dine kunder ikke betaler, er det en god idé at kontakte en advokat til inkasso. Det er oplagt at få en juridisk vurdering af dit krav.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)

Hvornår må en virksomhed registrere skyldnere i RKI?

En registrering i RKI kan have stor betydning, idet registreringen kan medføre, at man bliver afvist, hvis man for eksempel gerne vil låne penge i banken. Det er et stort indgreb at blive registeret i RKI. Derfor er der naturligvis en række betingelser, som skal være opfyldt, når man som kreditor ønsker at registrere en skyldnere i RKI.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)

Rykkerskrivelse og rykkergebyr

Få styr på, hvornår du kan kræve rykkergebyr og dermed få penge for det store arbejde, der ligger i at kræve penge fra dårlige betalere.
Af Henrik Benjaminsen Advokat (L)