Hvornår må en virksomhed registrere skyldnere i RKI?

En registrering i RKI kan have stor betydning, idet registreringen kan medføre, at man bliver afvist, hvis man for eksempel gerne vil låne penge i banken. Det er et stort indgreb at blive registeret i RKI. Derfor er der naturligvis en række betingelser, som skal være opfyldt, når man som kreditor ønsker at registrere en skyldnere i RKI.

Stadig flere registreres i RKI

Flere end 200.000 danskere over 18 år er i dag registreret i RKI. Udviklingen har været faldende den sidste årrække, men må kan formode, at det tal vil at stige pga. coronakrisen.

Hvornår kan en person registreres i RKI?

Man kan kun registreres i RKI, når man er 18 år eller derover. 

Der sondres herefter imellem registreringer på baggrund af skylderkendelser, domme m.v. og registreringer uden skylderkendelse.

Registrering på baggrund af skylderkendelser m.v.

Hvis skyldner skriftligt har anerkendt at skylde penge til kreditor, eller hvis der eksempelvis er dom for det skyldige beløb, kan kreditor indberette skyldneren til RKI.

Dog skal der være tale om en gæld på mindst 1.000 kr. inkl. diverse rykkergebyrer, tilskrevne renter, inkassoomkostninger m.v.

Registrering uden skylderkendelser

Såfremt kreditor vil registrere skyldner i RKI uden en egentlig skylderkendelse, er det et krav, at der er fremsendt 3 skriftlige rykkere til skyldner.

Såfremt kreditor vil registrere skyldner i RKI uden en egentlig skylderkendelse, er det et krav, at der er fremsendt 3 skriftlige rykkere til skyldner. I den sidste rykker skal skyldner endvidere være blevet advaret om, at han vil blive registreret i RKI, hvis ikke han betaler inden den angivne frist. Det er i denne forbindelse et krav, at kreditor er kunde hos Experian, for at det er tilladt at true med registrering i RKI.

Der kan dog i dette tilfælde kun registreres i det såkaldt lukkede register. I det lukkede register kan andre ikke se, om den pågældende er registreret, men skyldner får selv besked om, at han er registreret. 

Det er også et krav for registrering i det lukkede register, at skyldner ikke har bestridt gælden eller at kravet udgør 200 kr. eller mere. 

Øvrige

Beløbsgrænsen er imidlertid højere, hvis kreditor er en offentlig myndighed, eksempelvis en kommune, idet gælden i dette tilfælde skal udgøre mere end 7.500 kr. Hvis kreditor er en offentlig myndighed, er det endvidere også en betingelse for registrering, at der er gået 4 uger eller mere fra advarslen om registreringen, til registreringen faktisk sker.

Er kreditor imidlertid enten et forsikringsselskab eller pengeinstitut, kan disse ikke registrere skyldnere i RKI, medmindre der er afsagt dom for kravet i enten foged- eller civilretten.

Registreringens ophør

Når man er blevet registreret i RKI, får man altid et brev fra Experian, der ligeledes angiver, hvordan man kan blive slettet fra registeret. For at blive slettet fra registeret, skal man naturligvis betale sin gæld. Der er dog en del danskere som er registreret for flere forhold. Alle forhold skal bringes i orden, før man er ude af RKI. Det er kreditor, der afmelder skyldner fra registeret så snart, det skyldige beløb er betalt. Er man registeret for at skylde mere end 1.000 kr. bliver man registreret i RKI’s åbne register. En registrering i det åbne register kan alene stå i 5 år, hvorefter det slettes automatisk også selvom gælden ikke er betalt. Er man registreret i det lukkede register (beløb under 1.000 kr.), vil registreringen blive slettet automatisk efter 2 år. Der kan kun registreres én gang pr. fordring.

Behandling af oplysninger i registeret

Når man har adgang til RKI-registeret, er der tale om personfølsomme oplysninger. RKI er underlagt persondataloven, som tilsynsføres af Datatilsynet. Det er ikke tilladt at søge oplysninger for andre eller søge oplysninger om personer eller firmaer, som ikke indgår i et kreditforhold til den, der søger oplysninger i registeret.

Hvis du har behov for at stille spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Henrik Benjaminsen, Ret&Råd Fyn, på mail hb@ret-raad.dk eller tlf.: +45 70 10 11 99. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Artiklen er oprindeligt udgivet den 5. juli 2016.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.