Husk fristen for registrering i det offentlige ejerregister

Sidste frist for registrering i det offentlige ejerregister nærmer sig. Vær derfor særligt opmærksom på, at manglende registrering inden den 15. juni 2015 kan medføre bødestraf.

Fra og med den 15. december 2014 blev der indført pligt til at registrere hvem der ejede 5 % eller mere af aktierne/anparterne eller stemmerne i et A/S, ApS, IVS (Iværksætterselskab), P/S (Partnerselskab) og SE (Europæiske aktie-selskaber).

For at sikre, at alle havde mulighed for at få registreret i det offentlige ejer-register blev der indført en overgangsordning på 6 måneder. Det betød, at alle eksisterende selskaber fik til den 15. juni 2015 til at foretage registreringen. Dog med den undtagelse, at ændringer der skete efter den 15. december 2014 skulle registreres indenfor 14 dage.

Særlig registreringspligt for ejere af ihændehaveraktier

For alle selskaber stiftet efter den 15. december 2014 gjaldt forpligtelsen til registrering senest 14 dage fra stiftelsen.

Herudover gælder der en særlig registreringspligt for ejere af ihændehaveraktier. Hvis den samlede ejerandel er mindre end 5 % af selskabskapitalen eller stemmerettighederne skal aktionæren selv sørge for at registrere dette i ihændehaverregistret. Dette gælder dog ikke for børsnoterede aktier.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på, at det offentlige ejerregister ikke afløser ejerbogen. Denne skal fortsat føres, da denne blandt andet også indeholder oplysninger om ejerskab af mindre end 5 % af aktierne/anparterne eller stemmerne i et selskab.

Hvis du har behov for at stille spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Henrik Benjaminsen, Ret&Råd Fyn, på mail hb@ret-raad.dk eller tlf.: +45 70 10 11 99. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.