Må min chef tjekke mine mails?

Må min chef tjekke mine mails

Hvor går grænsen for privatlivets fred, når det drejer sig om arbejdsmails? Må min chef tjekke mine arbejdsmails, og kan det komme mig til skade, hvis jeg har talt dårligt om virksomheden eller min overordnede i en privat arbejdsmail?

Er mine arbejdsmails private?

Ved vurderingen af, om arbejdsmails må anses for at være en medarbejders private ejendom, må to hensyn tages i betragtning:

  1. På den ene side skal der værnes om medarbejdernes integritet. Det ville forekomme unødigt krænkende, hvis virksomheder uden begrænsning skulle have ret til at ”kigge deres medarbejdere over skulderen” i alle henseender uden anden begrundelse end ønsket om kontrol.
  2. På den anden side må der også tages hensyn til arbejdsgiverens behov for netop at holde en vis kontrol med arbejdets gang i virksomheden, medarbejdernes fravær, mulighed for fejlfinding osv.

Beskyttet af persondataloven

Ifølge praksis er det udgangspunktet, at en arbejdsgiver har lov til at foretage de kontrolforanstaltninger, som kan betegnes som nødvendige. Kontrolforanstaltningerne skal have til formål at sikre arbejdets almindelige gang og må ikke forvolde medarbejderne tab eller unødig ulempe.

I forhold til registrering af e-mails, telefonopkald og internetsøgninger er du som medarbejder beskyttet af persondataloven. Din arbejdsgiver må ikke uden saglig begrundelse foretage registrering af, hvilke telefonnumre, der er ringet op til, og hvilke internetsider den enkelte medarbejder har besøgt. Ligeledes afskærer persondataloven virksomheden fra at holde usaglig kontrol med arbejdsmails.

I praksis er det dog muligt som arbejdsgiver at få lov at indsamle information om, hvad der foregår i virksomhedens edb-system, men medarbejderne skal på forhånd have besked om indsamlingen og en eventuel gennemgang af oplysningerne, ligesom indsamlingen skal have et sagligt formål – eksempelvis fejlfinding. Din arbejdsgiver må således gerne læse dine arbejdsrelaterede e-mails, hvis du er blevet informeret herom, men han må som altovervejende hovedregel ikke læse indholdet af e-mails, der er markeret som private.

Generelt gælder det, at hvis din virksomhed har en nedskrevet personalepolitik, så er det i første omgang den, der er gældende for dit ansættelsesforhold. Eksempelvis kan arbejdspladsen have en politik, som foreskriver, at det er forbudt at afsende private e-mails fra virksomhedens e-mailkonto. I sådanne situationer har din chef som udgangspunkt en berettiget forventning om, at han ikke skaffer sig adgang til private oplysninger, hvis han i anden anledning gennemlæser dine arbejdsmails.

Oplysninger på Facebook eller andre sociale medier

Når du er i gang med at overveje indholdet af dine arbejdsmails, er det samtidig yderst relevant som medarbejder at overveje, hvordan du kommunikerer på privatfronten. Pas på, hvordan du ytrer dig vedrørende din arbejdsplads på forskellige sociale platforme som fx Facebook og Instagram. Offentligt tilgængeligt materiale er også inden for din chefs rækkevidde, og grove udtalelser vedrørende enten din overordnede – eller din arbejdsplads generelt – kan blive opfattet som illoyal adfærd.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Ole Krabbe fra Ret&Råd Silkeborgokr@ret-raad.dk eller +45 20 27 67 80. Alternativt kan du kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.