Vil udlejer sælge dit lejemål?

Hvad gør du som lejer, hvis udlejer vil sælge dit lejemål?

Hos Ret&Råd Advokater hjælper vi dig gerne med juridisk rådgivning inden for lejeret og lejeretlige problemstillinger. Det sker ikke sjældent, at udlejer ønsker at sælge et lejemål, hvad enten dette er en lejlighed eller et parcelhus. Men hvad betyder det for dig som lejer? Dette kan du læse mere om i denne artikel.

Lejer følger med ejendommen

Lejeloven sikrer lejeren, at lejer følger med ejendommen ved et salg. Det betyder med andre ord, at lejeren ikke skal flytte uanset om udlejer sælger lejemålet. Udlejer kan da heller ikke gyldigt skrive i lejekontrakten, at lejer skal flytte ved et salg, eller at lejer kan opsiges med et kort varsel i forbindelse med et salg.

Lejer kan således blive boende i lejemålet med en ny udlejer. Lejer skal selvfølgelig betale sin leje til den nye udlejer efter salget, men ellers er der ingen ændringer for lejer.

Når udlejer ønsker at sælge efter lejers fraflytning

Ønsker udlejer efter lejers fraflytning af lejemålet at sælge lejemålet, skal lejer være ekstra opmærksom. Udlejer vil i dette tilfælde ikke nødvendigvis kunne opkræve istandsættelsesudgifter af lejeren – uanset om dette måtte være aftalt i lejekontrakten. Dette hænger sammen med, at udlejers krav mod lejer på istandsættelse af lejemålet i realiteten er et erstatningskrav, og her er det en grundlæggende forudsætning, at udlejer har lidt et tab. Udlejer har som udgangspunkt kun lidt et tab, hvis lejemålets salgsværdi er blevet reduceret med de udgifter, som istandsættelsen koster. Med andre ord så skal salgsprisen altså være reduceret med et beløb, der svarer til istandsættelsesomkostningerne, hvis udlejer skal kræve istandsættelsesudgifterne betalt af lejer. Dette er sjældent tilfældet, og derfor vil udlejer ofte ikke have krav på, at lejer skal betale for istandsættelse af lejemålet.

Vil udlejer ikke tilbagebetale depositummet?

Hvis udlejer ikke vil tilbagebetale lejers depositum, har lejer mulighed for at gå til huslejenævnet og starte en sag. Huslejenævnet vil behandle sagen og tage stilling til, om lejer har krav på at få sit depositum tilbage.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.