Udsættelse af lejer

Hvis en lejer ikke betaler husleje eller lejemålet opsiges af andre årsager, og uden at lejer fraflytter, vil det være nødvendigt at få foretaget en egentlig udsættelse af lejeren.

Udsættelse af lejeren

Hvis lejer ikke fraflytter frivilligt, har udlejer mulighed for at begære lejer udsat af lejemålet.

Det skal ske ved at indgive en rekvisition til fogedretten, hvori retten anmodes om at forestå effektiv udsættelse. Samtidig med indleveringen af rekvisitionen skal det dokumenteres, at ovenstående formalia er overholdt.

Fogedretten indkalder herefter udlejer og lejer til et vejledende retsmøde, hvor formalia kontrolleres, og det klargøres hvorvidt der er indsigelser fra lejers side.

Herefter berammes der en egentlig udsættelse, hvor udlejer sammen med en foged, samt låsesmed og vognmand forestår udsættelsen af lejer. Hvis lejer fortsat nægter, kan politiet anmodes om også at bistå ved udsættelsen.

Der gælder imidlertid væsentlig strengere regler for ophævelse og udsættelse af lejemål, hvis ophævelsen er begrundet i andet end lejers betalingsmisligholdelse.

Fra huslejerestancen og til selve udsættelsen går der typisk ca. 3 måneder, afhængigt af berammelsestiderne i den lokale fogedret.

Omkostninger

Samtlige omkostninger ved udsættelsen skal indledningsvist afholdes af udlejer.

Det indbefatter dels det fogedretlige gebyr på 700 kr, og dels omkostningerne til låsesmed og vognmand. Afhængig af lejemålets størrelse og mængden af indbo, udgør de samlede omkostninger i alt typisk 15-25.000 kr.

Såfremt udlejer ikke selv ønsker at afgive påkrav, ophævelse og fogedrekvisition, eller ikke kender de nøjagtige regler herfor, bør der antages en advokat til at sikre sig, at alle formaliteter er overholdt. Omkostningerne til en advokat udgør typisk ca. 5.000 kr.

Samtlige omkostninger i forbindelse med sagens behandling, herunder advokatomkostninger, kan efterfølgende kræves indkasseret fra den udsatte lejer.

Henset til, at sagen typisk skal starte helt forfra, hvis der begås formalitetsfejl, vil udgifterne til en advokat eller anden rådgiver typisk være givet godt ud, idet alternativt ellers ofte vil være et lejetab på yderligere 3 måneder, mens sagen genbehandles.

Udsættelse for andet end betalingsmisligholdelse

Udsættelse af lejeren kan eksempelvis være nødvendiggjort på grund af manglende overholdelse af husorden eller chikane af øvrige lejere, eller fordi ejendommens ejer har opsagt lejeaftalen eller lejeperioden er udløbet.

Der gælder imidlertid væsentlig strengere regler for ophævelse og udsættelse af lejemål, hvis ophævelsen er begrundet i andet end lejers betalingsmisligholdelse.

Det skal således udtrykkeligt anbefales at antage en advokat, såfremt ønsket om udsættelse er begrundet i sådanne øvrige forhold.

Kontakt

Har du spørgsmål til ophævelse af lejemål, udsættelse af lejere eller lejeret i øvrigt, så kontakt advokat Niels Bjerre på mail nib@ret-raad.dk eller telefon +45 97 95 18 33. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.