Nye begrænsninger vedrørende adgangen til fleks- og afdragsfrie lån

Den 01.01.2018 træder nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld i kraft, og disse retningslinjer vil være gældende i hele landet. Den nye model blev annonceret i oktober 2017, hvorefter institutterne har haft tid til at indfase reglerne samt tilpasse deres systemer.

De nye skærpede retningslinjer er målrettet husstande, der optager realkreditlån eller realkreditlignende lån, som indebærer høj gæld. Helt konkret vedrører de nye retningslinjer husstande, der ender med en samlet gæld, som er mindst fire gange større end indkomsten og med en høj belåningsgrad på over 60 procent af ejendomsværdien. For disse husstande anses lån med variabel rente med kortere rentebinding end fem år og lån med afdragsfrihed og rente, der justeres hvert femte år eller sjældnere for risikable. 

Fremover må kreditinstitutterne som udgangspunkt ikke yde lånetyperne F1-F4 til kunder med høj gældsfaktor på over 4 og med en belåningsgrad over 60 procent. Det betyder, at de fleste afdragsfrie lån for husstande med høj gæld ikke længere vil være en mulighed.

Borgere kan naturligvis fortsat optage lån til køb af bolig, selvom de har høj gæld, idet de vil få tilbudt alternative finansieringsmuligheder. Der ændres ikke ved retningslinjerne på selve kreditvurderingen, og de nye retningslinjer gælder ikke for andelsboligforeninger og andelshavere. 

Den nye model lægger en begrænsning for, hvor mange der kan få afdragsfrie lån i København og Aarhus, hvor boligpriserne ligger på et særligt højt niveau.

Større balance på boligmarkedet

Regeringens hensigt med de nye skærpede retningslinjer er at beskytte husstande med høj belåningsgrad, så de kan stå imod fremtidige rentestigninger uden at komme i økonomiske vanskeligheder. Retningslinjerne skal være med til at skabe et mere balanceret og stabilt boligmarked til sikkerhed for boligejerne. 

De skærpede retningslinjer vil således være en stopklods for nogle af de mest risikable låntyper og Finanstilsynet vil føre tilsyn med, at kreditinstitutterne lever op til de skærpede retningslinjer. Hvis institutterne ikke overholder retningslinjerne og yder deres kunder uforsvarlige risikobetonede lån, vil Finanstilsynet derfor kunne gribe ind.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk rådgivning i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Jeppe Ravn Hattens Jensen, på mail: jrj@ret-raad.dk eller tlf.: +45 46 14 67 21. Han er tilknyttet Ret&Råd Holstebro, Ret&Råd Hurup og Ret&Råd Lemvig

Du er også velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.