Mangler du at få udbetalt din løn?

Hvis du mangler at få udbetalt din løn eller bare en del af din løn, så kan du læse mere om her, hvad du kan og bør gøre for at få din løn udbetalt. Det er altid vigtigt, at du reagerer hurtigt, når lønnen ikke kommer ind på din lønkonto, ellers kan du i sidste ende risikere, at du mister din løn!

Hvornår skal lønnen indsættes på din lønkonto?

Det følger af ansættelseskontrakten/overenskomsten, hvornår din løn skal være indbetalt på din lønkonto. I de fleste tilfælde skal lønnen være indbetalt på din lønkonto på den sidste hverdag i måneden, hvis du er månedslønnet.

Er du 14 dagslønnet, skal lønnen tilsvarende udbetales hver 14. dag.

En enkelt smutter eller varig dårlig økonomi?

Den manglende lønudbetaling skyldes i langt de fleste tilfælde alene, at arbejdsgiveren ikke rettidigt har fået udbetalt lønnen til dig på grund af travlhed eller forglemmelse. Sker det flere gange, må du tage “en snak” med arbejdsgiveren herom, da det jo er meget vigtigt for dig, at lønnen kommer rettidigt, så du kan betale dine egne regninger og månedlige udgifter til tiden.

Skyldes den manglende lønudbetaling derimod, at din arbejdsgiver har en varig dårlig økonomi (der altså ikke blot er midlertidig) således, at arbejdsgiveren reelt ikke har pengene til at betale din løn, så forholder det sig anderledes. Her er det meget vigtigt at være opmærksom og gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt, da du ellers i sidste ende risikerer at miste din løn.

En manglende betaling af din løn er i strid med ansættelseskontrakten og en såkaldt ”misligholdelse” af ansættelsesforholdet. Du har ydet din del af aftalen i form af udførelse af et arbejde, mens arbejdsgiveren ikke har overholdt sin del af aftalen, der vedrører udbetaling af løn til dig. I sidste ende kan det give dig ret til at ophæve ansættelsesforholdet således, at din ansættelse hos arbejdsgiveren ophører.

Hvad gør jeg, hvis den manglende lønudbetaling skyldes varig dårlig økonomi?

Udebliver din løn, og er dette begrundet i varig dårlig økonomi hos arbejdsgiveren – altså en dårlig økonomi som ikke bare er midlertidig – bør du straks gå i dialog med din arbejdsgiver om betaling af lønrestancen. Oplyser din arbejdsgiver, at han ikke kommer til at kunne betale din løn eller udebliver lønnen i flere dage trods aftale om betaling, så bør du sende arbejdsgiveren et påkrav. Et påkrav er en form for ”inkassoskrivelse”.

Af påkravet skal det fremgå, at du giver din arbejdsgiver en frist på 3-5 dage til at betale lønrestancen, og det skal også fremgå, at din ansættelseskontrakt vil blive ophævet, hvis lønnen ikke betales inden udløbet af fristen.

Jeg hjælper dig gerne med at lave sådan en påkravsskrivelse således, at du sikrer dig, at den udformes korrekt.

Betaler din arbejdsgiver fortsat ikke lønrestancen efter modtagelsen af påkravet, så bør det kraftigt overvejes, om der skal gøres indledende skridt til indlevering af konkursbegæring til Skifteretten. Tages arbejdsgiveren i sidste ende under konkursbehandling, vil du nemlig kunne anmelde dit løntilgodehavende hos Lønmodtagernes Garantifond, som vil udbetale din løn. Jeg hjælper også gerne med at anmelde dit lønkrav til Lønmodtagernes Garantifond.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.