Konkurs – og hva så?

Hvad sker der med kreditorerne, når økonomien er i ruiner? Og hvad gælder, når man har selvstændig virksomhed? Læs om gældssanering i forbindelse med konkurs.

Hvis du er gået personlig konkurs, har du mulighed for at få gældssanering på særlige vilkår. Det samme gælder, hvis du eller din ægtefælle/samlever f.eks. har drevet virksomhed i selskabsform, og du har kautioneret for selskabets kassekredit m.m.

Ønsker du at gøre brug af disse regler, skal du som udgangspunkt indlevere din ansøgning om gældssanering til skifteretten, inden skifteretten indkalder til afsluttende skiftesamling i konkursboet. Kurator (den advokat som behandler konkursboet) skal vejlede dig om, hvornår ansøgning om gældssanering skal indsendes. Hvis du er i tvivl om, hvornår du skal søge gældssanering, skal du derfor kontakte kurator.

Økonomien ligger i ruiner

Der stilles ikke krav om, at dine økonomiske forhold er afklarede. Du kan derfor godt søge gældssanering, selvom du f.eks. er arbejdsløs.

Hvis skifteretten indleder gældssanering for dig, vil medhjælper (den advokat skifteretten ansætter til at udarbejde gældssaneringsforslag) opstille et budget ud fra dine økonomiske forhold på det tidspunkt, du søger gældssanering.

Hvor meget skal kreditorerne tilbydes?

Gældssaneringsforslaget skal indeholde et budget, som viser dine indtægter og udgifter. På samme måde som ved en ”almindelig gældssanering” kan budgettet kun omfatte helt nødvendige udgifter.

Kreditorerne har krav på, at du betaler dem det beløb, som måtte overstige det såkaldte rådighedsbeløb. Hvis dit rådighedsbeløb ligger f.eks. 500 kr. over det beløb, du må have som gældssaneringssøgende, vil du skulle tilbyde dine kreditorer, at du sparer kr. 500 op hver måned.

Hvor længe skal der betales?

Når du søger en gældssanering i forlængelse af en konkurs, vil du skulle betale dine kreditorer dividende i 3 år. Normalt udbetales de opsparede beløb en gang om året til kreditorerne.

Hvad sker der, hvis økonomien bliver bedre?

Du har pligt til at kontakte skifteretten og dine kreditorer, hvis dine økonomiske forhold bliver væsentligt forbedrede. Som udgangspunkt er dette tilfældet, hvis du efter skat ville kunne tilbyde dine kreditorer min. kr. 1.000. Er dette tilfældet, vil skifteretten kunne beslutte, at du skal betale dividende, eller at du skal forhøje den dividende, du oprindeligt tilbød dine kreditorer. Din pligt til at forhøje dividenden består i 3 år, efter skifterettens kendelse er afsagt. Der kan således ske ændringer af dividenden flere gange i denne periode.

Selvstændig virksomhed

Får du gældssanering som følge af en konkurs, er det ikke et krav, at du skal blive lønmodtager. Du vil således som udgangspunkt kunne vælge at starte ny selvstændig virksomhed.

Hvordan søger man gældssanering?

Du søger gældssanering ved at udfylde et særligt ansøgningsskema, som du kan finde på www.domstol.dk under selvbetjening, blanketter. Skemaet udfyldes, underskrives og indsendes til skifteretten. Skifteretten indkalder dig til et møde, hvor det bestemmes, om der skal indledes gældssanering for dig. Det er ikke nødvendigt, at du lader en advokat eller anden rådgiver udfylde skemaet. Hvis der mangler oplysninger vil skifteretten eller den advokat, som skal udarbejde forslaget (medhjælper), bede dig fremskaffe de manglende oplysninger.

Artiklen blev oprindeligt udgivet 27. marts 2014.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.