Hvad kan udlejer stille op, hvis lejer misligholder lejemålet?

Når der indgås en lejeaftale mellem udlejer og lejer om et lejemål, følger der særlige forpligtelser for lejeren i forhold til lejemålet. I mange tilfælde har udlejeren pålagt lejeren at vedligeholde lejemålet indvendigt med pligt til maling, hvidtning og tapetsering af lejemålet samt anden vedligeholdelse af lejemålet.

Lejer skal således vedligeholde lejemålet indvendigt, hvor dette er aftalt, og gør lejeren ikke det kan det efter omstændighederne være misligholdelse af lejeaftalen, hvis forholdet er så grelt, at der er tale om decideret mislighold af lejemålet.

Vedligeholdelsespligt eller mislighold

Lejerens vedligeholdelsespligt består under hele lejeforholdet, hvorefter lejer efter det, som er aftalt med udlejer, skal vedligeholde lejemålet. Det vil som nævnt oftest være en pligt til at male lejemålet løbende således, at det holdes vedlige. Overholder lejer ikke sin pligt til at vedligeholde lejemålet, kan udlejer pålægge lejeren at foretage den nødvendige og aftalte vedligeholdelse.

Lejerens vedligeholdelsespligt består under hele lejeforholdet, hvorefter lejer efter det, som er aftalt med udlejer, skal vedligeholde lejemålet. Det vil som nævnt oftest være en pligt til at male lejemålet løbende således, at det holdes vedlige.

I særlige situationer, hvor den manglende overholdelse af vedligeholdelsespligten er særlig grel, kan udlejer kræve ophævelse af lejeforholdet, hvis lejeren ikke efterkommer påbuddet om vedligeholdelse.

Det kan eksempelvis være, at lejer ikke efterkommer et påbud om lovliggørelse af ulovlige elinstallationer.

Ophæves lejemålet skal lejer fraflytte straks.

Er lejers behandling af lejemålet egentlig mislighold, kan udlejer sende et brev, hvor han beder lejer om at rydde op/rengøre lejemålet (kaldet et påkrav). Gør lejeren ikke det, kan udlejeren efterfølgende ophæve lejeaftalen. Det er et krav, at udlejer har sendt det nævnte påkrav til lejer inden, at lejemålet ophæves.

Eksempler på mislighold kan være, hvor lejers husdyr giver lejemålet særlige skader (bl.a. fugtproblemer og/eller lugtproblemer) eller hvor lejeren fjerner dele af lejemålet (eksempelvis døre, vinduer, køkken, bad eller lign.).

Udlejers pligt over for øvrige lejere i ejendommen

Udlejer kan, hvis lejemålet ligger i en beboelsesejendom, som ejes af udlejer, være forpligtet til at skride ind over for en lejer, der misligholder lejemålet, hvis misligholdelsen er til gene for udlejers øvrige lejere i ejendommen. Det skyldes, at generne fra det misligholdte lejemål, kan være en mangel for de øvrige lejere i ejendommen, der forringer brugsværdien af deres lejemål.

Har du spørgsmål til artiklen, eller har du brug for hjælp i en sag, er du velkommen til at kontakte advokat Niels Bjerre på telefonnummer 97 95 18 33 eller på e-mail nib@ret-raad.dk. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.