Hvad er en skelforretning?

Er to naboer uenige om, hvor skellet mellem deres ejendomme er placeret, så kan hver af parterne anmode om at der gennemføres en skelforretning. I praksis foregår dette ved, at man beder en landinspektør om at foretage en afmærkning af, hvor skellet ligger ifølge matrikelkortet, hvorefter landinspektøren aktuelt kan tage stilling til, om skellet på baggrund af de faktiske forhold har flyttet sig på baggrund af hævd. I sådanne sager er det en god ide, at alliere sig med en advokat for ikke at komme galt afsted, og mange gange dækker forsikringen i øvrigt hele eller det meste af udgiften til skelforretningen herunder også udgiften til advokathjælp.

Hvad er hævd

Hævd er en rettighed over et areal eller grund, og kræver grundlæggende at man i en periode har anvendt og/eller udøvet en ejers råden over et areal eller en grund uden, at man er mødt med en indsigelse fra ejeren. Man kan enten vinde hævd i form af ejendomsretten over arealet eller grunden (altså at man bliver ejer af et areal eller en grund på baggrund af den langvarige brug) eller en ret til at bruge arealet/grunden (altså man får en ret til at bruge arealet – eksempelvis en vejret eller lign).

Reglerne er særdeles gamle og stammer helt tilbage Danske Lov (5-5-1 og 5-5-2).

Krav for at vinde hævd 

Vinder man hævd over arealet eller grunden kan man sige, at man vinder retten (enten ejendomsretten eller brugsretten) til fortsat et benytte arealet eller grunden på den måde, som man har anvendt den til igennem den lange periode.

Det kræves, at der er sket en faktisk og positiv råden over arealet eller grunden, og at denne er udøvet regelmæssig igennem hele perioden.

Tidsmæssig horisont på hævd

Hvornår har man så vundet hævd? Det afhænger af, om der er tale om såkaldt ordinær hævd (en uafbrudt anvendelse over 20 år) eller om der er tale om aldertidshævd (en anvendelse over en periode på 40-50 år, hvor anvendelsen ikke er så ”tydelig” – eksempelvis en ikke synlig sti/adgangsforhold til strand).

Hvad skal man gøre, hvis man mener, at man har vundet hævd?

Mener man, at der er vundet hævd over en grund eller et areal, bør man kontakte ejeren og se, om man kan finde en aftale omkring enten overdragelse af grunden/arealet, der skal tinglyses, eller om udarbejdelse og tinglysning af servitut omkring brugsret over grunden/arealet.

Er det ikke muligt at finde en aftale i mindelighed, bør man kontakte en advokat, der arbejder med sådanne sager, og indlede en skelforretning. 

Såfremt du er i tvivl om, du har vundet hævd, er du velkommen til at kontakte advokat kontakte advokat Jeppe Ravn Hattens Jensen på mail: jrj@ret-raad.dk eller tlf.: +45 46 14 67 21. Han er tilknyttet Ret&Råd Holstebro, Ret&Råd Hurup og Ret&Råd Lemvig

Du er også velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.