Husk nu at få sendt dine fakturaer ud!

Når du som erhvervsdrivende har udført et stykke arbejde for en kunde, er det en god ide, at du hurtigt sender fakturaen til kunden. Dette skal gerne ske i løbet af nogle få dage. Der er ingen grund til at vente mange dage eller uger med at sende fakturaen ud. Sendes fakturaen hurtigt, reduceres risikoen for at den i sidste ende ikke betales, og det er samtidig med til at forbedre din virksomheds likviditet. Begge punkter er vigtige for din virksomheds økonomi, uanset om virksomheden er stor eller lille.

Når fakturaerne udsendes, kommer pengene ind i virksomhedens kasse. Det er selvsagt altafgørende for virksomhedens eksistens, at der kommer penge ind til at sikre virksomhedens drift. Nogle virksomheder, måske i særlig grad nystartede virksomheder, har for meget fokus på, at skaffe sig kunder og udføre arbejdet og glemmer at holde fokus på det, som er endnu mere vigtigt; nemlig at få udsendt fakturaerne for det arbejde, som allerede er udført for kunden.

Á conto betaling og betalingsfrister

For visse virksomheder kan det være en fordel eller måske en nødvendighed, at man kræver á conto betaling løbende.

Er der eksempelvis tale om en håndværksvirksomhed, der udfører større arbejder i form af ombygning af et hus, er det meget vigtigt at sørge for at kræve á conto fakturering i takt med, at arbejderne skrider frem. Dermed formindskes risikoen for at tabe store beløb, hvis kunden ikke kan betale fakturaen i sidste ende.  Det er vigtigt at lave en betalingsplan med kunden, der sikrer, at faktureringen ikke ”falder bagud” i forhold til arbejdets udførelse.

Det er samtidig vigtigt, at betalingsfristerne for kunden ikke er for lange. Korte betalingsfrister reducerer ligeledes risikoen for at tabe penge på kunden. Er betalingsfristen for lang, kan man, måske særligt inden for håndsværksbranchen, i løbet af et par uger have oparbejdet et betydeligt tilgodehavende hos kunden, der måske ikke kan (eller vil) betale.  Samtidig trækker virksomheden ofte på kassekreditten, hvorfra materialeomkostninger og lønomkostninger allerede er hævet, og man betaler derfor i princippet renter for kunden.

Har du spørgsmål til denne artikel eller juridiske spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Niels Bjerre på tlf.: 97 95 18 33 eller email: nib@ret-raad.dk. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.