Det skal du som udlejer være opmærksom på ved lejeres fraflytning fra erhvervslejemål

Når dagen kommer for en lejers fraflytning af dit erhvervslejemål, er det en god idé at have styr på reglerne om lejeres fraflytning. Det kan i sidste ende koste dig mange penge, hvis ikke lejerens fraflytning bliver håndteret efter reglerne. Læs her, hvad du skal have styr på.

Når dagen kommer for en lejers fraflytning af dit erhvervslejemål, er det en god idé at have styr på reglerne om lejeres fraflytning. Det kan i sidste ende koste dig mange penge, hvis ikke lejerens fraflytning bliver håndteret efter reglerne.

Hvornår skal det lejede være fraflyttet?

Udgangspunktet er, at det lejede skal være fraflyttet senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen. Ophører lejeaftalen den 1. maj 2017, skal lejeren således være fraflyttet senest kl. 12.00 den 1. maj 2017.

Hvis udlejeren har brug for, at lejeren flytter tidligere på fraflytningsdagen, skal dette enten fremgå af lejekontrakten eller efterfølgende aftales med lejeren.

I hvilken stand skal det lejede afleveres ved fraflytning?

Din lejer skal aflevere det lejede i samme stand, som ved overtagelsen med undtagelsen af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre.

I hvilken stand det lejede skal afleveres afhænger dermed i høj grad af, hvad I har aftalt i lejekontrakten. Hvis det ikke er aftalt, at lejeren har haft nogen vedligeholdelsespligt, kan udlejeren derfor kun kræve det lejede afleveret i samme stand som ved overtagelsen med undtagelse af slid og ælde.

Bevisbyrden for lejemålets stand ved fraflytning

Det er udlejeren, som har bevisbyrden for, at lejemålet er mangelfuldt ved lejerens fraflytning. Denne bevisbyrde er væsentligt nemmere at løfte, hvis der ved lejemålets start er lavet et indflytningssyn sammen med lejeren, hvor lejemålets stand er beskrevet og dokumenteret med billeder. Bevisbyrden kan også gøres nemmere ved, at det i lejekontrakten fremgår, at lejemålet er uden mangler ved overtagelsen. Hvis der ikke er afholdt indflytningssyn, eller der står noget i lejekontrakten om lejemålets stand ved indflytning, har udlejeren således særdeles vanskeligt ved at bevise, at lejemålet er mangelfuldt ved lejerens fraflytning.
I forbindelse med lejerens fraflytning kan udlejeren for at løfte bevisbyrden for, at lejemålet er mangelfuldt indkalde og afholde fraflytningssyn med lejeren. Under fraflytningssynet bør udfærdiges en fraflytningsrapport, som beskriver lejemålets stand ved fraflytning, som lejeren skriver under på. Underskriften er et bevis for, at lejeren har modtaget fraflytningsrapporten. Hvis lejeren ikke vil skrive under, kan udlejer sende fraflytningsrapporten pr. brev med afleveringsattest til lejeren. På den måde har udlejer bevis på fremsættelsen af sit krav.

Fristen for fremsættelse af udlejers krav

Der gælder en meget vigtig frist på 4 uger fra fraflytningsdagen for udlejerens fremsættelse af krav mod lejeren vedrørende lejemålets stand ved fraflytning. Hvis lejeren flytter den 1. maj 2017 udløber fristen således ved udgangen af den 29. maj 2017. Et fraflytningssyn bør derfor afholdes i god tid, så udlejeren kan nå at fremsende kravet pr. brev med afleveringsattest til lejeren, inden 4 ugers fristen udløber.

Fremsættelse af kravet inden for de 4 uger fra fraflytningsdagen indebærer ikke, at udlejeren allerede der skal sende en regning til lejeren med en præcis opgørelse af kravet. Det er derfor nok, at udlejeren inden for de 4 uger har angivet de arbejder lejeren skal betale for uden at angive et beløb.

Udlejeren kan frem til den endelige opgørelse foreligger med fordel tilbageholde lejeres indbetalte depositum.

Hvis lejeren har handlet svigagtigt, eller der er skjulte mangler

Hvis lejeren har handlet svigagtigt ved for eksempel at snyde udlejeren til at tro, at en given mangel ikke er til stede, eller manglen er skjult, gælder den ovennævnte 4 ugers frist ikke. I denne situation skal udlejeren fremsætte kravet over for lejeren hurtigst muligt efter manglen er opdaget. Gerne pr. brev med afleveringsattest til lejeren så bevisbyrden for fremsættelsen af kravet er løftet.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.