Hvad dækker din ejerskifteforsikring?

Køberguide bolig

Mange huskøbere tegner ejerskifteforsikring ved køb af ejendom for at beskytte sig mod uforudsete omkostninger ved skader. Dog bliver de ofte overraskede, når forsikringen ikke dækker pga. dens komplekse dækningsregler.

Mange huskøbere vælger at tegne en ejerskifteforsikring, når de erhverver en ejendom. Ejerskifteforsikringen er til for at sikre sig bedst muligt i tilfælde af, at der opstår ubehagelige overraskelser efter handlens afslutning. Man har derfor en forventning om, at en ejerskifteforsikring vil beskytte én mod de, ofte, betydelige omkostninger, som man kan blive mødt med ved udbedringen af en eventuel skade.

Huskøberen bliver ofte overrasket over, at ejerskifteforsikringen i nogle tilfælde afviser at dække skaden, da der gælder nogle komplicerede regler i forbindelse med ejerskifteforsikringens dækningsomfang.

Det er derfor vigtigt at have sig følgende for øje:

Bygninger

En ejerskifteforsikring dækker som udgangspunkt alle bygninger på ejendommen, og det er kun fysiske forhold vedrørende disse, som forsikringen dækker. Forsikringen dækker derfor ikke andet end bygningen og dennes bygningsdele, som fx forurening ved grunden, anlæg udenfor bygningen plankeværk, olietanke osv.

Skaden

Ejerskifteforsikringen skal dække omkostningerne til udbedringen af aktuelle skader. Ved en skade skal forstås et forhold, som der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til andre tilsvarende bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsestilstand. Det kan eksempelvis være brud, lækage eller revnedannelser. Manglende bygningsdele kan også anses for at være en skade.

Det er åbenbart, at der er mange betingelser, som skal være opfyldt for, at forsikringen vil dække skaden. Det som typisk kan give anledning til forvirring hos huskøberen er, at forsikringsselskabet ved deres vurdering tager udgangspunkt i tilsvarende bygninger af samme alder og værdi. Mange huskøbere tror, at hvis de opdager, at der er skimmelsvamp i huset, er de automatisk berettiget til forsikringsdækning. Dette er ikke tilfældet, hvis der er tale om et gammelt hus, hvor det er forventeligt, at der vil kunne være skimmelsvamp i huset. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvad man i almindelig må kunne forvente af det pågældende hus’ alder og type.

Hvornår skal skaden have været til stede?

Hvis det kan konstateres, at der er tale om en skade, er det desuden et krav, at denne skade har været til stede på tidspunktet, hvor tilstandsrapporten blev lavet eller efter dette tidspunkt, men før huskøberen overtog ejendommen. Dette bliver sværere at bevise overfor forsikringsselskabet jo længere tid, der går fra overtagelsestidspunktet til, at man opdager skaden.

Hvad er ikke dækket af ejerskifteforsikringen?

Nedenfor kan du se eksempler på forhold, som ejerskifteforsikringen ikke skal dække:

  • Forhold som er beskrevet i tilstandsrapporten.
  • Fejlagtig angivelse i tilstandsrapporten om restlevetid for taget.
  • At en bygningsdel består af et andet materiale end angivet i tilstandsrapporten.
  • Forhold vedrørende bygningens overholdelse af servitutter eller offentlige forskrifter (medmindre dette har medført en egentlig skade)
  • Dine individuelle ønsker og anvendelse af ejendommen.

Erstatningsudbetalingen

I almindelighed udbetaler andre typer af forsikringer en erstatning, som svarer til det faktiske lidte tab. I forbindelse med ejerskifteforsikringen vil man i nogle tilfælde kunne få nyværdierstatning, hvilket betyder, at erstatningen skal svare til, hvad det på skadesdagen vil koste at genoprette det beskadigede som nyt med samme byggemåde på samme sted. Man vil ikke få nyværdierstatning, hvis bygningsdelen, som skaden relaterer sig til fremgår af den afskrivningstabel, som følger af reglerne for ejerskifteforsikringer. Som eksempler på bygningsdele, som fremgår af tabellerne kan nævnes:

  • Vinduer og yderdøre,
  • Undertagskonstruktion,
  • Vægkonstruktioner,
  • Gulvkonstruktioner,
  • Vandsystemer,

Alt efter hvilken bygningsdel der er tale om, hvad den er lavet af og dennes alder, vil der kunne ske nedsættelse af erstatningen med forskellige procenter.

Det er vigtigt at bemærke, at forsikringsselskaberne ofte vil fastsætte en selvrisiko i forbindelse med dækningen, men denne selvrisiko må ikke overstige kr. 5.000,00 for det enkelte forhold, som er omfattet af dækningen. Det kan give anledning til tvister, hvorvidt der er tale om ét eller flere forhold, da huskøberen naturligvis helst vil have, at der er tale om et enkelt forhold i stedet for flere, da forsikringsselskabet ellers kan beregne selvrisiko af flere omgange.

Udvidet ejerskifteforsikring

Såfremt man gerne vil have en mere omfattende dækning, har man mulighed for at tegne en udvidet ejerskifteforsikring. Dette vil som udgangspunkt medføre en højere præmie, men den vil også dække flere tilfælde, såfremt uheldet skulle være ude og man opdager en skade efter handlens afslutning.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.