Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Forældreansvarslovens udgangspunkt er, at et barn har ret til to forældre. Lovens udgangspunkt er derfor også en fælles forældremyndighed.

Hvad skal vi være enige om, når man har fælles forældremyndighed? Hvad betyder væsentlige forhold?

Når man har fælles forældremyndighed, skal man som forældre være enige om alle væsentlige beslutninger vedrørende barnet. Væsentlige beslutninger omfatter:

  • Beslutninger vedr. værgemål
  • Væsentlig medicinsk behandling og indgreb
  • Skolevalg og videreuddannelse
  • Valg af skolefritidsordning og
  • Beslutninger vedr. risikobetonet fritidsaktivitet
  • Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
  • Navnevalg
  • Religiøse forhold
  • Indgåelse af ægteskab
  • Udstedelse af pas

Fortsætter den fælles forældremyndighed når vi går fra hinanden?

Ja, det klare udgangspunkt er, at den fælles forældremyndighed fortsætter, når I går fra hinanden – dette uanset om I er gift og således bliver separeret/skilt eller, om I er samlevende og flytter fra hinanden.

I kan dog, såfremt I er enige herom, aftale andet, hvis I mener dette er til barnets bedste. På samme måde kan Familieretten træffe afgørel
se om ophævelse af den fælles forældremyndighed.

Vi ønsker at ændre den fælles forældremyndighed – hvad gør vi?

Hvis I har fælles forældremyndighed, men har ophævet samlivet, kan I, hvis I er enige herom, selv indgå aftale om at overdrage forældremyndigheden til den ene af jer. Hvis den ene forælder har forældremyndigheden alene, kan I også aftale fælles forældremyndighed eller aftale, at forældremyndigheden skal overføres til den anden. Alle tre former for aftaler om henholdsvis ophør af fælles forældremyndighed, om fælles forældremyndighed samt om overførsel af forældremyndighed skal anmeldes til Familieretshuset for at være gyldige. I særlige tilfælde, vil I også kunne aftale, at en helt tredje person skal have overdraget forældremyndigheden over jeres barn. En sådan aftale om overdragelse af forældremyndighed til en anden end forældrene skal imidlertid godkendes af Familieretshuset, hvilket kun vil ske, hvis man vurderer at det er til barnets bedste.

Vi kan ikke blive enige om spørgsmålet om forældremyndighed – hvad gør vi?

Kan I ikke blive enige om spørgsmålet om forældremyndighed træffer Familieretten afgørelse. Familieretten kan dog kun ophæve en fælles forældremyndighed, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Praksis viser, at der skal meget vægtige grunde til, for at retten ophæver den fælles forældremyndighed. Et konfliktfyldt forhold forældrene imellem er sjældent en tilstrækkelig grund, så længe forældrene blot kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Kontakt

Har du spørgsmål til forældremyndighed, brug for advokatbistand til en sag om forældremyndighed, behov for hjælp til at udfærdige en aftale om forældremyndighed, bopæl og samvær, så kontant os: Ret&Råd Århus C, Advokat Anne Kjærhus Mortensen, tlf. 89152500 eller am@ret-raad.dk. Vi er specialiseret i Familie/arveret- og dødsboskifte.

Du er også velkommen til at downloade vores brochure om Samvær & Forældremyndighed, for at blive klogere på hvilke regler der gælder, herunder om dine forpligtelser og rettigheder i henhold til forældreansvarsloven.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.