Familieadvokat i Hurup

Hos Ret&Råd Advokater Hurup hjælper vi dig med de juridiske problemstillinger, livet byder på. Det kan være i forbindelse med bodeling, hvis du skal skilles, samvær og bopæl hvis du har mindreårige børn eller med at udfærdige dit testamente og sikre dine nærmeste, hvis du går bort.

At blive separeret eller skilt er ikke noget, du kan forberede dig på, men ikke desto mindre kan det blive aktuelt, og i den situation kan det være svært at holde hovedet koldt og fokusere på at finde de bedste løsninger. Spørgsmål som børnenes bopæl, jeres fælles hjem, de respektive pensioner og meget andet fylder, men vi kan hjælpe dig med at skabe overblik over de økonomiske og juridiske forhold.

Vi kan også hjælpe dig med at udarbejde en ægtepagt, hvis du ønsker særeje i dit ægteskab, ligesom vi kan hjælpe med at oprette et testamente, så der bliver taget hånd om din arv og dine efterladte, hvis du pludselig går bort.

– og som din advokat i Hurup er vi altid tæt på dig og dit lokalområde.

Bodeling ved skilsmisse

Når dit ægteskab opløses, opstår der et akut behov for at få styr på bodelingen, så både du og din tidligere partner kan komme videre på bedst mulig vis. En bodeling betyder, at jeres delingsformue – tidligere kaldet fælleseje – skal deles mellem jer, og det gælder alt, hvad i hver især ejer, medmindre der er lavet en ægtepagt.

Når boet skal deles, skal jeres respektive værdier opgøres – jeres såkaldte bodel – og det gælder både positive og negative værdier. De samlede positive værdier deles ligeligt mellem jer, mens negative værdier ikke deles, f.eks.:

A og K skal skilles. A ejer sammenlagt værdier til 2 mio. kr., mens K ejer værdier til 1 mio. kr. Hver part forlader således ægteskabet med værdier for 1,5 mio. kr.

Indgår der samlede negative værdier, kan det i stedet se således ud:

A og K skal skilles. A ejer sammenlagt værdier til 2 mio. kr., mens K har en negativ formue på 1 mio. kr. K beholder sin negative formue, mens A’s værdier deles i to.

Som familieadvokat i Hurup hjælper vi med at opgøre din formue, ligesom vi kan gå i forhandling med din tidligere partners advokat i tilfælde af, at I ikke kan blive enige om bodelingen.

Ægtepagter kan være en god løsning

I forbindelse med en skilsmisse kan fordelingen af værdier og gældsforpligtelser give anledning til store uenigheder parterne imellem. Med en ægtepagt kan du imødegå de stridigheder, der kan opstå, hvis dit ægteskab en dag går i opløsning, så bodelingen sker på baggrund af valg, du og din partner har truffet i fællesskab.

En ægtepagt er en aftale mellem to personer i et ægteskab, som beskriver eventuelle aktiver eller specifikke beløb, der ikke skal deles ved skilsmisse og/eller dødsfald, og det kan være en god løsning i mange tilfælde. Hos Ret&Råd Advokater Hurup hjælper vi dig med at udfærdige ægtepagten, så den overholder gældende regler. Kontakt os via mail: hurup@ret-raad.dk eller tel. 97 95 18 33